Константин Райков, член на КЗП: "Неравноправните клаузи в договорите за ипотечни кредити в швейцарски франкове трябва да бъдат премахнати"

02.06.2015
Сподели тази новина

„Ние разгледахме типовите договори на търговските банки с швейцарски франкове и установихме четири групи неравноправност. Едната е във връзка с определянето на лихвения процент, тъй като в тези договори беше написано, че базовият лихвен процент се определя само и единствено по усмотрение на банката, което е недопустимо по Закона за потребителския кредит. Вярно, че законът влезе в сила след като са отпуснати тези кредити, но към настоящия момент, когато ние разглеждаме тези клаузи, той действа и на банката би следвало да се посочи да премахне тази неравноправна клауза. Втората група неравноправни клаузи е относно срока на падеж на някои от вноските. Ако падежът на вноската е в почивен ден, банката е предвидила тази вноска да бъде погасена по курс в деня, който предшества деня на падежа.” Това заяви Константин Райков, член на Комисията за защита на потребителите (КЗП) – която, както подчерта БНР, е единствената институция, обърнала внимание на проблема на потребителите, потърпевши от ипотечните кредити в швейцарски франкове.

Райков обясни проблема още от началото, преди финансовата криза така: „Тогава швейцарският франк беше с ниски котировки по силата на едно решение на Централната банка на Швейцария и поради това бяха много изгодни като привлечен ресурс. В последствие, пак съгласно решение на Централната банка на Швейцария, този курс се освободи и швейцарският франк чисто пазарно повиши буквално за дни стойността си с 20 процента, което за българските кредитополучатели, които получават възнагражденията си в български лева или в евро, е наистина един скок от 20 процента. На по-късен етап швейцарският франк се повиши до стойности до 50 процента над стойността, при която са усвоени тези франкове.”

В края на миналата седмица КЗП излезе с решение за наличие на четири неравноправни клаузи в договорите за опускане на ипотечни кредити в швейцарски франкове и отправи препоръки към кредитни институции да ги отстранят в срок от 14 дни.

Установените от КЗП неравноправни клаузи се изразяват в следното:

• Целият валутен риск от промяната на курса на швейцарския франк е за сметка на кредитополучателя;
• Няма критерий и методика, по които да се определя размерът на базовия лихвен процент, представляващ основен компонент при формирането на основния лихвен процент по кредита;
• Размерът на погасителните вноски става известен едва в момента на падежа и зависи от курс продава на швейцарския франк;
• Разминаване на определения падеж при погасяване на вноските с уредения в българското законодателство.

В случай че дружествата не се съобразят с препоръките, КЗП ще заведе колективен иск в съда за прогласяването им за нищожни.

Източник: БНР