Колективен иск срещу „ОК Супер Лукс” ООД

29.04.2013
Сподели тази новина

Във връзка с предявен колективен иск срещу "ОК Супер Лукс" ООД, Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма уведомява всички лица, ползвали таксиметрови услуги на "ОК СУПЕР ЛУКС" ООД в периода 01.01.2009 г. - до 12.04.2013 г. и увредени от него, поради използваните заблуждаващи обозначителни знаци по таксиметровите му автомобили, че могат да заявят пред СГС, І-2 състав по гр. д. № 63 от 2011 г., желанието си да участват в процеса или желанието си да се защитават самостоятелно. Това те могат да направят с писмена молба подадена в съда в едномесечен срок от публикацията.