Към туристите с пакетни пътувания от обявилия несъстоятелност туроператор "АРАЙВАЛС-ИДИ" ООД

30.04.2015
Сподели тази новина

Комисията за защита на потребителите (КЗП) започна проверка по повод подадената от туроператора "АРАЙВАЛС-ИДИ" ООД молба до Софийски градски съд за откриване на производство по несъстоятелност поради свръхзадълженост. Планираните за днес и 01.05.2015г. пътувания до Сардиния, Римини и Левкада, на които трябваше да заминат близо 300 туристи, няма да се осъществят.

Експертите на КЗП съветват потребителите, които имат закупени пакети на "АРАЙВАЛС-ИДИ" ООД, да се обърнат към дружеството и към застрахователя „Евроинс”, с когото е сключена задължителната застраховка „отговорност на туроператора”.

Проверката на КЗП до момента установи, че "АРАЙВАЛС-ИДИ" ООД има сключена застраховка „отговорност на туроператора”, валидна до 08.07.2015г. Търговецът е уведомил контрагентите си с писмо, че е подал молба до Софийски градски съд за откриване на производство по несъстоятелност поради свръхзадълженост. Планираните екскурзии с дати на занимаване 30 април и 1 май няма да се осъществят. Въпреки това сайтът на туроператора е активен и могат да бъдат правени нови резервации, т.е. туроператорът продължава да предлага услуги, които знае, че няма да има възможност да предостави. Набират се доказателства и случаят ще бъде разгледан от Комисията за прилагане на нелоялна практика от страна на търговеца.

През 2014г. КЗП извърши 6824 инспекции в туристически обекти, при които са съставени 582 акта за установени административни нарушения като предоставяне на туристически услуги в обект, който не отговаря на изискванията за определената му категория, необявени цени на нощувките и на другите предлагани от тях услуги чрез ценоразпис, поставен на видно за потребителите на място в близост до рецепцията, липса на лист- и карт- меню с обявени цени и грамажи в заведения за хранене и развлечения, липса на регистър на предявените рекламации и др.
Издадени са 90 заповеди за налагане на принудителна административна мярка „временно затваряне на туристически обект”.

Експертите на КЗП посочват няколко важни стъпки, които потребителите трябва да предприемат преди да изберат услугите на даден туроператор:
1. Уверете се, че туроператорът е регистриран.
2. Изискайте от туроператора сертификата за застраховка, която да покрие неговата отговорност за причинени вреди вследствие неразплащане със своите контрагенти, неплатежоспособност или несъстоятелност.
3. В случай че туроператорът не Ви предостави договор за застраховка, е разумно да се откажете от сключване на договор с него.
4. Настоявайте туроператорът да Ви предостави в писмен вид предварителната информация за избрания от Вас пакет.
5. Изисквайте от туроператора да Ви представи документа за заплатена застрахователна премия.

При сключване на договор за организирано туристическо пътуване изисквайте:
1. Договорът да бъде в писмена форма.
2. Изисквайте да Ви бъде издаден ваучер.
3. При заплащане задължително изисквайте документ за платената сума.
4. Трябва да знаете, че най-късно до 7 работни дни преди пътуването туроператорът трябва да Ви предостави в писмена форма информация за името или фирмата, адреса и телефонния номер на свой представител в посещаваното място, а при липса на такъв – да посочи данни за установяване на контакт с него.
ВАЖНО! Ако въпреки регистрацията на туроператора, продължавате да изпитвате съмнения относно надеждността му, бихте могли да се свържете поотделно със всеки един от контрагентите му и да проверите дали са направени резервациите в хотелите, в които предстои да отседнете, издадени ли са билетите за транспортните средства, които е предвидено да ползвате и т.н.
По-подробни указания относно ползването на услугите на туроператорите и турагентите можете да прочетете в секцията „Съвети”.