До туристите, закупили пакетни пътувания от туроператора "Гъливер Травел" ЕООД

30.08.2015
Сподели тази новина

Комисията за защита на потребителите (КЗП) информира всички туристи с пакетни пътувания от „Гъливер Травел” ЕООД, чиито екскурзии не са се осъществили и не са получили парите си обратно, да се обърнат към застрахователя „ЛЕВ ИНС” АД. Това е компанията, с която туроператорът е сключил застраховка „професионална отговорност”, която следва да покрие възстановяването на платените от потребителя суми по договора преди започване на пътуването, в случай че то не се осъществи не по вина на клиента. Срокът на застрахователната полица е от 23.04.2015г. до 22.04.2016г.

От началото на юли в КЗП са постъпили около 30 жалби от потребители за нереализирани пътувания, за които туроператорът не им е възстановил заплатените суми. Срокът по закон за връщане на парите при несъстояли се пътувания е седем дни след узнаване на факта, че пътуването няма да се състои.  

КЗП е съставила актове на туроператора за непредставяне на редица документи при извършените проверки и е затворила офиса му. Предстои завеждане на колективен иск в съда за неизпълнение на препоръка за отстраняване на три неравноправни клаузи в общите условия към договорите. Набират се и доказателства за осъществяване на нелоялна търговска практика, като предстои произнасяне на Комисията.