Димитър Маргаритов за клопките при бързите кредити

25.11.2015
Сподели тази новина

„Има няколко основни групи нарушения на правата на потребителите, които могат да настъпят в резултат от действието на неравноправни клаузи, каквито установихме във всички договори с общи условия на проверените от нас около 45 небанкови финансови институции.”, посочи Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) в предаването „Newsroom” на телевизия „News7” по повод извършената от контролния орган проверка на фирми за бързи кредити.

„Тези кредитори се опитват да поставят своите клиенти в зависимост от техни отношения с трети лица. Това не бива да е така, тъй като според тази неравноправна клауза, кредитът става предсрочно изискуем, ако потребителят има някакъв проблем с трето лице – мобилен оператор, например.”, обясни Маргаритов.  

Според друга установена от КЗП неравноправна клауза, при предсрочна изискуемост на кредита, когато има основание за това, кредиторът изисква от клиентите си да заплатят лихвите до края на периода, а не само тези за времето, в което са взели кредита и го връщат предсрочно. „Потребителят не може да се поставя в подобно неравнопоставено положение спрямо търговеца и да плаща нещо, което не дължи.”, подчерта председателят на ведомството.  

„Друга група клаузи, които сме констатирали, са свързани с опитите на търговците чрез общите си условия да включват редица такси – нещо, на което нямат право по закон. Законът за потребителския кредит забранява да бъдат събирани такси и комисионни за действия, които са свързани с усвояването и управлението на кредита, а често пъти тези търговци се изкушават да прибавят подобни такси, като например за това, че са ви уведомили по телефона, че закъснявате да погасите месечната си вноска.”, поясни Маргаритов.

Той допълни, че има и случаи, в които търговци правят опит за ограничаване на автономията на договаряне на клиентите им с трети лица, ако това би влошило финансовото и икономическо им състояние. „Друг е въпросът, че преценката за това кога и как се влошава финансовото и икономическо състояние на един кредитополучател, също в част от анализираните от нас клаузи, е обтекаемо формулирано и чисто субективно като преценка.”, коментира Маргаритов.  

 

Какво следва за потребителите, които имат кредити с тези неравноправни клаузи?

Ако търговците доброволно отстранят тези неравноправни клаузи от договорите, те все едно никога не са съществували,  т.е. потребителите не биха могли да търпят вреди от това, че за известен период от време в техните договори ги е имало. В случай че търговците не го направят, ние водим колективни искове в съда срещу тях. Процентът на успеваемост по принцип е доста висок, така че приканвам тези небанкови финансови институции, които са получили от нас съответните уведомления с неравноправни клаузи, доброволно да ги отстранят, защото иначе се губят повече време и ресурс и обикновено се стига до там, че съдът ги прогласява за нищожни.”, заяви Маргаритов.

 

Как реагират фирмите за бързи кредити на препоръките на КЗП за отстраняване на неравноправните клаузи?

„Срещаме положително отношение към този процес и статистиката показва, че до момента 21 от тези 44 търговци изцяло са се съобразили с нашите препоръки и са отстранили неравноправните клаузи от договорите си. За 17 от тях сроковете все още не са изтекли, но се надяваме, че и те ще бъдат причислени към групата на първите. Срещу 6 дружества имаме намерение или вече сме предприели действия за завеждане на колективни искове, тъй като те не са отстранили доброволно неравноправните си клаузи.”, посочи Маргаритов.

 

Могат ли потребителите, които вече са се издължили по кредити, да си вземат обратно неправомерно взетите суми по силата на действието на подобни неравноправни клаузи и към кого да се обърнат за съдействие?

„Ние водим колективния иск, за да докажем, че дадени неравноправни клаузи са нищожни. След това потребителите, които са засегнати от действието им, биха могли отново по пътя на колективни иск, да претендират за възстановяване на сумите. Тук функция да окажат съдействие имат неправителствените потребителски организации.  Съществуват поне две или три, които активно развиват дейност в тази посока – завеждане на колективни искове от името на потребители вече за обезщетения, т.е. конкретните суми, с които са били ощетени потребителите, се претендират чрез съда и, ако бъде осъден, съответният кредитор, трябва да ги върне. Но той бива осъден доста лесно, когато имате влязло в сила съдебно решение, че клаузите са нищожни.”, разясни Маргаритов.

Източник: News7