Димитър Маргаритов: "В приемните на КЗП по Черноморието туристите се оплакват и за услуги, предоставяни на плажа"

17.08.2015
Сподели тази новина

„Благодарение на  това, че открихме приемни по Черноморието, започнахме да получаваме и жалби и сигнали, които касаят услуги, предлагани от търговците на самия морски бряг.” - съобщи Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) пред информационна агенция „БГНЕС”. Той даде пример с отдаваните под наем съоръжения от типа на джетове. Сигналите на туристите касаят липса на съществена информация, включително по отношение на цените, но и такава, която касае безопасната експлоатация на съответното съоръжение.

„Важно е да има табло с информация за начините, по които се експлоатира съображението; опасностите, които могат да дебнат гражданите във връзка с експлоатацията, продължителността на предоставянето на услугата и цената, срещу която се ползва съответното съоръжение”, коментира Маргаритов по отношение на изискванията за информацията, която трябва да предоставят търговците при отдаването под наем на подобни съоръжения.

Комисията е констатирала нарушения, свързани с липсата на част от тази информация при някои търговци. Други постъпващи в институцията сигнали касаят определени разминавания по отношение на предлаганите в някои места за настаняване услуги с това, което е било очаквано и реално предоставеното. Новото, което констатират инспекторите през този сезон, е че в редица случаи не е предоставена възможност за равен достъп до хотелите на хора с увреждания.

Във ведомството постъпват по-често сигнали от български граждани, които във връзка с проблеми, които те са срещнали на територията на страната. Има и случаи, в които българи са се сблъскали с проблеми по време на пътуване в чужбина или при съприкосновение с чужди търговци. „В тези случаи ние също бихме могли да им помогнем, тъй като към КЗП функционира Европейски потребителски център. Той е част от цяла мрежа бюра на територията на ЕС, които могат да осъществяват и помежду си, и с чуждестранни търговци сравнително бърза и лесна комуникация за решаване на възникнали потребителски спорове.”, допълни ръководителят на ведомството Маргаритов. При проблеми чужденците се обръщат предимно към туроператора, който е организирал ваканцията им.

По думите на Маргаритов „Комисията смята да развие като свой приоритет инициирането и провеждането на кампании, които имат за цел повишаване информираността на потребителите, за да може както самите те да са наясно с това какви са правата им и в някакъв начален момент, когато възникне проблем, да се опитат да ги защитят, така и да знаят и ние да сме много по-близо и по-достъпни за тях, че когато има проблем, ние ще окажем съдействие.”

Източник: Информационна агенция "БГНЕС"