Димитър Маргаритов: "Туроператорите не могат да се освобождават от задължения, които имат по закон"

16.05.2015
Сподели тази новина

"Преди да предприемем сключване на договор за организирано туристическо пътуване трябва да проучим внимателно туроператора: дали той е регистриран и оповестен в Регистъра на Министерството на туризма и дали има валидна застраховка за професионалната му отговорност.” – това посъветва туристите председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов в Новините на Нова ТВ. Потребителите трябва да настояват още за писмен договор, ваучер за пътуването и платежен документ.

Някои туроператори се освобождават от вменени им от закона отговорности, като предвиждат клаузи в договорите, които са в ущърб на икономическите интереси на потребителите. Такава уговорка, например, би могла да бъде следната: „… ако транспортната фирма, която би трябвало да осъществи част от пътуванията в рамките на груповия пакет (предоставен от туроператора), всъщност не успее да осъществи тези пътувания, просто нещата си остават така” – поясни Маргаритов.

Коментарът бе по повод изнесената от КЗП преди три дни и преди началото на активния летен сезон информация за двете най-често срещани неравноправни клаузи в договорите на туроператори.
Едната клауза е посочената по-горе – тази, с която туроператорът прави опит да се освободи от задълженията си, които има по Закона за туризма. Става дума за това, че той изключва възможността да понесе отговорност при отменяне, забавяне или изменения на сроковете и условията на пътуването по независещи от него причини като забавяне на полети или автобусни превози по технически или метеорологични причини, промяна на разписанието от страна на превозвача, както и загуба или повреда на багажа по време на пътуването.
Другата уговорка, с която нарушава икономическите интереси на потребителите, съкращава срока за подаване на рекламация за некачествена туристическа услуга от 14 на 7 дни и ограничава правата на потребителя по отношение начините, по които може да подаде жалбата си. Предвижда се приемането единствено на писмени жалби. Тази клауза се е съдържала във всеки един от анализираните от КЗП договори и общи условия към тях.
КЗП е изпратила препоръки за отстраняване на тези клаузи до всеки от туроператорите, в чиито договори и общи условия са установени. Повечето от тях са се съобразили и са ги премахнали. За една част от търговците срокът тече. Срещу онези, които не са се съобразили и не са предприели действия по отстраняването на неравноправните клаузи в посочения срок, са заведени колективни искове в съда за прогласяването им от него за нищожни.
От началото на годината КЗП е завела четири колективни иска срещу туроператори за неотстранени неравноправни клаузи, сред които са и двете цитирани.

Източник: Нова ТВ