Димитър Маргаритов: „Индивидуални договори биха решили основните проблеми на потребителите с естествените монополисти”

15.05.2018
Сподели тази новина

Най-често поставяният от страна на гражданите въпрос по отношение на топлофикационните дружества е свързан с т. нар. „такса сградна инсталация”, която мнозина считат за несправедлива или поне за неясна от гледна точка на това как се изчисляват сумите, които трябва да се платят за използването на топлоенергия в общите части. Това съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов пред телевизия „Алфа”.

Председателят на КЗП каза, че институциите търсят начин за установяване на „една справедливост в отношенията между доставчика на топлоенергия и потребителите”. Следваща стъпка в тези усилия е инициативата на Министерството на енергетиката за сформиране на работна група с участието и на Комисията за защита на потребителите, като целта е изработване на предложения за оптимизиране на нормативната уредба. В работната група са включени и граждански организации, които от години работят по изясняването на тези проблеми и са поставяли основните от тях, информира Маргаритов.  

„Започваме с идеята за индивидуалните договори. Всеки потребител ще трябва да може да подпише договор, в който да е посочено какво му струва единицата на това, което той ползва, съответно – как се измерва и да е напълно проследим този процес”, обясни председателят на КЗП. Той изрази мнение, че така голяма част от натрупаните с годините проблемите ще намерят своето успешно решение.

„Когато говорим за останалите сектори в т. нар. монополизиран пазар, симптоматично продължават да са най-много жалбите за надписани сметки и оспорване на начислени такси – както по отношение на електроразпределителните дружества, така и по отношение на ВиК”, посочи Маргаритов. Той допълни, че това е дейност, изясняването на която върви ръка за ръка и с дейността на експертите от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Маргаритов напомни, че по потвърдено от съда решение на КЗП, потребителите не могат да бъдат задължавани да плащат оспорена от тях сметка до произнасянето на доставчика по жалбата им. „Ако имате сметка за ток, която Ви се струва, че е надписана, Вие можете да я оспорите в 30-дневен срок и електроразпределителното дружество е длъжно да се произнесе”, даде пример той. И направи важното уточнение, че през този период търговецът не може нито да задължи абоната си с каквито и да било плащания, нито да му спре услугата.