Ден на потребителските права - 15 март

15.03.2021
Сподели тази новина

Всяка година на 15 март отбелязваме Световния ден на правата на потребителите. От години българската Комисия за защита на потребителите полага системни усилия за защита на икономическите интереси на потребителите. Годишно се разглеждат хиляди сигнали, като през последните месеци зачестяват тези, свързани с търговията в интернет. В своята дейност КЗП разчита и на сътрудничеството и координираната работа с националните и европейски контролни и регулаторни органи. Заслужава да се отбележи фактът, че през изминалата година нашата страна е на второ място по последващи действия в системата Safety gate в резултат на сигнали, подадени от държавите-членки, за наличие на опасни стоки на европейския пазар. От тази година Комисията ще участва активно и в процеса за решаването на друг основен проблем, пред който е изправен съвременният свят: справянето със замърсяването с пластмаса. През 2021 г. международният ден на потребителя е посветен и на това изпитание. В условията на световна пандемия използването на пластмасови продукти за еднократна употреба е засилено, защото това е един от начините хората да гарантират чистота. В същото време, екосистемите търпят тежки негативни последствия от използваните опаковки, а човешкото здраве е сериозно застрашено. Не е за подценяване и проблемът със значителните разходи за потребителите – според изчисленията на Европейската комисия въвеждането на новите мерки ще спести до 6,5 млрд. евро годишно до 2030 г.

Екипът на КЗП остава на разположение на потребителите по всички теми и проблеми, свързани със защитата на техните потребителски права и законни интереси. Пожелаваме Ви здраве!

 

Комисия за защита на потребителите