Кои сме ние

ЦЕЛИ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА 2017 ГОДИНА

1. Да се повиши нивото на защита правата на потребителите и техните икономически интереси.

2. Да се осигури ефективна защита на потребителите срещу рискове от придобиване на стоки и услуги, които могат да застрашат живота, здравето или имуществото им.

3. Да се повиши информираността на представителите на българския бизнес относно законовите задължения на икономическите оператори, за да се намали броят на извършваните от тях нарушения.

4. Да се подобри ефективността на работа на общите и секторните помирителни комисии с представителите на българския бизнес и останалите страни, които имат отношение към процеса.

5. Да се разработят и предприемат мерки за оптимизиране на контрола върху използването на нелоялни търговски практики, включително при пазаруването в интернет и в условията на новите търговски взаимоотношения (споделена икономика и др.).

6. Да се подобри координацията и взаимодействието в областта на потребителската защита между администрацията на КЗП, ангажираните институции и неправителствения сектор на национално и международно ниво.

7. Да се осъществи обмен на добри практики и повишаване на административния капацитет на КЗП чрез участие в европейски проекти в областта на потребителската защита.

 

КОИ СМЕ НИЕ?

 


ДИМИТЪР МАРГАРИТОВ ЙОТОВ

Председател на КЗП

e-mail: d.margaritov@kzp.bg

тел.: 02 / 933 05 00


КОНСТАНТИН ХРИСТОВ АРАБАДЖИЕВ

Член на КЗП

e-mail: k.arabadjiev@kzp.bg

тел.: 02 / 933 05 77


КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ РАЙКОВ

Член на КЗП

e-mail: k.raykov@kzp.bg

тел.: 02 / 933 05 77