Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък за заемане на основание чл. 81а, ал. 1 от Закона за държавния служител длъжност - директор на регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, към главна дирекция “Контрол на пазара”

2020-02-12

СПИСЪК

на служителите, които са кандидатствали за обявената за заемане на основание чл. 81а, ал. 1 от Закона за държавния служител длъжност - директор на регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра, към  главна дирекция “Контрол на пазара”, и отговарят на условията по чл. 66, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

Допуснати  кандидати:

1. Камен Христов Желев

2. Христо Милчев Милев

 

Събеседването ще се проведе на 20.02.2020 г. от 10:00 ч.

Моля, всички допуснати кандидати да се явят в 09:45 ч. в сградата на Комисия за защита на потребителите, гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3