Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за заемане на една щатна бройка за длъжността „юрисконсулт” в регионална дирекция за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград към главна дирекция „Контрол на пазара“.

2018-07-16

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати за заемане на една щатна бройка за длъжността „юрисконсулт” в регионална дирекция за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград към главна дирекция „Контрол на пазара“.

 

І. Допуснати  кандидати за участие в конкурс за заемане длъжността „юрисконсулт” в регионална дирекция за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград към главна дирекция „Контрол на пазара“.

 

1. Росица Димитрова Даскалова - вх. № Ц-03-5693/09.07.2018г.

2. Гергана Петрова Цветкова - вх. № Ц-03-5682/09.07.2018г.

3. Ангел Тодоров Димитров - вх. № Ц-03-5676/09.07.2018г.

4. Иван Валентинов Вълков - вх. № Ц-03-5648/06.07.2018г.

5. Иван Минков Антонов - вх. № Ц-03-5618/05.06.2018г.

6. Евгени Цветанов Хичовски - вх. № Ц-03-5621/05.07.2018г.

7. Маргарита Георгиева Хаджирусева - вх. № Ц-03-5588/05.07.2018г

8. Герасим Недялков Недялков - вх. № Ц-03-5573/04.07.2018г.

9. Сашо Георгиев Стефанов - вх. № Ц-03-5578/04.07.2018г.

10. Надежда Цветозарова Иванова - вх. № Ц-03-5463/29.06.2018г.

 

II. Недопуснати кандидати няма

Конкурсът ще се състои на 25.07.2018г. от 10:00ч.

Моля, всички допуснати кандидати да се явят в 09:45ч. в сградата на Комисия за защита на потребителите, гр. София, пл. Славейков № 4А, ет. 3

Забележка: Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, който включва въпроси от Закона за защита на потребителите, Закона за административните нарушения и наказания, Административно процесуалния кодекс, Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите, както и въпроси свързани с правомощията и функциите на КЗП и задълженията по длъжностната характеристика за длъжността. Конкурсът включва и интервю.

Интервюто с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 25.07.2018г. (сряда) в сградата на Комисията за защита на потребителите - гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3.

 

16.07.2018г.                                            Емилия Елчинова

                                                                   Председател на конкурсната комисия