Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък - на допуснатите и недопуснатите кандидати по заемане на една щатна бройка за длъжността „юрисконсулт” в дирекция „Защита на потребителите при продажби от разстояние” при КЗП.

2018-06-18

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати по заемане на една щатна бройка за длъжността „юрисконсулт в дирекция „Защита на потребителите при продажби от разстояние” при КЗП.

 

І. Допуснати  кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността „юрисконсулт” в дирекция „Защита на потребителите при продажби от разстояние” при КЗП:

 

1. Глория Валериева Кирилова - вх. № Ц-03-4739/04.06.2018г.

2. Иван Минков Антонов - вх. № Ц-03-4776/05.06.2018г.

3. Екатерина Стойкова Бърборска - вх. № Ц-03-4798/06.06.2018г.

4. Славка Красимирова Димитрова - вх. № Ц-03-4838/06.06.2018г.

5. Олег Петров Смолички - вх. № Ц-03-4850/07.06.2018г.

6. Надежда Цветозарова Иванова - вх. № Ц-03-4851/07.06.2018г.

7. Жан Георгиев Йорданов - вх. № Ц-03-4888/08.06.2018г.

8. Мария Руменова Русева - вх. № Ц-03-4896/11.06.2018г.

9. Елеонора Павлова Караколева - вх. № Ц-03-4897/11.06.2018г.

10. Мария Любомирова Пешева - вх. № Ц-03-4904/11.06.2018г.

11. Симеон Атанасов Петров - вх. № Ц-03-4917/11.06.2018г.

12. Адрияна Ангелова Груева - вх. № Ц-03-4939/11.06.2018г.

13. Нора Руменова Богданова - вх. № Ц-03-4962/11.06.2018г.

 

II. Недопуснати кандидати няма

 

Конкурсът ще се състои на 26.06.2018г. от 10:00ч.

 

Моля, всички допуснати кандидати да се явят в 09:45ч. в сградата на Комисия за защита на потребителите, гр. София, пл. Славейков № 4А, ет. 3

Забележка: Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, който включва въпроси от Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Закона за административните нарушения и наказания, Административно процесуалния кодекс, Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите, както и въпроси свързани с правомощията, и функциите на КЗП и задълженията по длъжностната характеристика за длъжността. Конкурсът включва и интервю.

Интервюто с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 26.06.2018г. /вторник/ в сградата на Комисията за защита на потребителите - гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3.

 

 

 

 

18.06.2018г.                                            Христо Трендафилов

                                                                   Председател на конкурсната комисия