Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати по открит конкурс за заемане на длъжността „старши инспектор” в гр.София на регионална дирекция за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП.

2018-08-21

С П И С Ъ К

на  допуснатите и недопуснатите кандидати по открит  конкурс за заемане на длъжността „старши инспектор” в гр.София на регионална дирекция за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП.

І. Допуснати кандидати:

 1.Теодор Юлиянов Цанков

  2.Наталия Славова Аспарухова

  3.Вяра Петрова Михайлова

4.Десислава Стойчева Гоцева

  5.Мая Стойнова Едрева

 

  Конкурсът ще се състои на 03.09.2018 г. /понеделник/ от 10.00 ч.

Моля, всички допуснати кандидати да се явят в 09:45ч. в сградата на Комисия за защита на потребителите, гр. София, пл. Славейков № 4А, ет. 3 за провеждане на теста, който включва въпроси от Устройствения правилник на КЗП, Закона за административните нарушения и наказания, Закона за защита на потребителите, Закона за потребителския кредит, Закона за туризма, както и въпроси, свързани с правомощията и функциите на КЗП, и задълженията по длъжностна характеристика. Конкурсът включва и интервю.

      ІІ. Недопуснати кандидати: няма

 

 

 

София

21.08.2018г.

                                          Емилия Елчинова

                                        Председател на конкурсната  комисия