Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати по обявения общ конкурс за заемане на две щатни бройки на длъжността „главен експерт” в отдел „Организация на контрола и безопасност на стоките“ към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП

2019-04-15

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати по обявения общ конкурс за заемане на две щатни бройки на длъжността „главен експерт” в отдел „Организация на контрола и безопасност на стоките“ към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП:

І. Допуснати кандидати за конкурса за заемане на две щатни бройки на длъжността „главен експерт” в отдел „Организация на контрола и безопасност на стоките“ към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП:

1.       Невяна Савова Драгнева – Димитрова – Ц-03-2684/01.04.2019г.

2.       Бранислава Димитрова Недялкова – Ц-03-2697/01.04.2019г.

3.       Теодора Красимирова Спасова – Ц-03-2721/02.04.2019г.

4.       Иван Тодоров Иванов – Ц-03-2899/05.04.2019г.

5.       Красимир Иванов Новаков– Ц-03-2908/08.04.2019г.

6.       Валентин Иванов Михов – Ц-03-2909/08.04.2019г.

7.       Коста Димитров Костов – Ц-03-2911/08.04.2019г.

8.       Василена Николаева Божилова – Ц-03-2915/09.04.2019г.

9.       Златина Крумова Георгиева – Ц-03-2918/09.04.2019г.

10.     Елица Вескова Стоянова – Ц-03-2969/09.04.2019г.

11.     Петя Димитрова Йончева – Ц-03-2978/09.04.2019г.

 

ІІ. Недопуснати кандидати:

          1.       Анита Панайотова Илиева – Ц-03-2989/09.04.2019г. - Кандидатът е представил заявление за участие в конкурс без подпис.

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 30.04.2019г. от 10.00ч. в сградата на КЗП гр. София, пл. “Славейков” №4А, ет. 3 за провеждане на теста, който ще включва въпроси от Закона за защита на потребителите, Закона за туризма, Закона за потребителския кредит, Закона за административните нарушения и наказания, Административно процесуалния кодекс, Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите, както и въпроси свързани с правомощията и функциите на КЗП и задълженията по длъжностната характеристика за длъжността. Конкурсът включва и интервю. Интервюто с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 30.04.2019г. в сградата на КЗП гр. София, пл. „Славейков” №4А, ет.3.

 

С о ф и я                                                                     ЕМИЛИЯ ЕЛЧИНОВА

15.04.2019г.                                             Председател на конкурсната комисия