Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

СПИСЪК - на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за зае-мане на една щатна бройка за длъжността „младши експерт” в отдел „Организация на контрола и безопасност на стоките” към главна дирекция „Контрол на пазара“

2018-09-21

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „младши експерт” в отдел „Организация на контрола и безопасност на стоките” към главна дирекция „Контрол на пазара“

 

І. Допуснати кандидати:

1. Анастасия Александрова Кънева - вх. № Ц-03-7559/07.09.2018г.

2. Илиан Митков Димитров - вх. № Ц-03-7561/07.09.2018г.

3. Валентин Николаев Славилов - вх. № Ц-03-7575/10.09.2018г.

4. Аделина Йоданова Лозанова - Терезова - вх. № Ц-03-7593/10.09.2018г.

5. Антони Иванов Христов - вх. № Ц-03-7653/11.09.2018г.

6. Диляна Симеонова Арабаджиева - вх. № Ц-03-7658/11.09.2018г.

7. Олег Михайлов Панайотов - вх. № Ц-03-7670/11.09.2018г.

8. Йоан Христов Ангелов - вх. № Ц-03-7688/12.09.2018г.

9. Венета Атанасова Сабушева - вх. № Ц-03-7690/12.09.2018г.

10. Славка Красимирова Димитрова - вх. № Ц-03-7695/12.09.2018г.

11. Георги Мирков Първанов - вх. № Ц-03-7741/13.09.2018г.

12. Марина Руменова Борцова - вх. № Ц-03-7758/13.09.2018г.

13. Станислава Тодорова Белберова - вх. № Ц-03-7761/13.09.2018г.

14. Силвия Нанева Нанева – вх. № Ц-03-7773/14.09.2018г.

 

II. Недопуснати кандидати няма

 

Конкурсът ще се състои на 09.10.2018г. от 10 ч.

        Допуснатите кандидати да се явят в 10 ч. в сградата на Комисия за защита на потребителите, гр. София, пл. Славейков № 4А, ет. 3 за провеждане на тест, който ще включва въпроси от: Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите, Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Закона за административните нарушения и наказания, Административно процесуалния кодекс, както и въпроси свързани с правомощията, и функциите на КЗП и задълженията по длъжностната характеристика за длъжността.

        Интервю с издържалите теста кандидати ще се проведе на 9.10.2018г. (Вторник) в сградата на Комисията за защита на потребителите - гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3.

 

ЕМИЛИЯ ЕЛЧИНОВА

Председател на конкурсната комисия

21.09.2018г.