Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Списък

2015-12-18

С П И С Ъ К

 

на допуснатите и не допуснатите кандидати по общ конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „инспектор” в гр. Добрич на регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра и една щатна бройка на длъжността „инспектор” в гр. Враца на регионална дирекция за областите Видин, Монтана и Враца, към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП:

 

 

І. Допуснати  кандидати за участие в конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „инспектор” в гр. Добрич  на регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП:

 

1.Маргарита Божинова Димитрова - Ц-03-10075/09.12.2015г

 

ІІ. Недопуснати кандидати за участие в конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „инспектор” в гр. Добрич на регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП:

няма

 

III. Допуснати  кандидати за участие в конкурс за заемане на една щатна бройка длъжността „инспектор” в гр. Враца на регионална дирекция за областите Видин, Монтана и Враца, към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП:

 

1. Иглика Атанасова Сълковска - Ц-03-9923/07.12.2015г.

2. Галя Добринова Йончева- Ц-03-9963/08.12.2015г.

3. Веселина Пламенова Лекова - Ц-03-03-10026/09.12.2015г.

4. Десислава Цветанова Тодорова - Ц-03-10256/11.12.2015г.

 

 

IV. Недопуснати кандидати за участие в конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „инспектор” в гр. Враца на регионална дирекция за областите Видин, Монтана и Враца, към главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП:

няма

 

 

Конкурсът ще се състои на 08.01.2016г. от 10:00ч.

Моля, всички допуснати кандидати да се явят в 09:45ч. в сградата на Комисия за защита на потребителите, гр. София, пл. Славейков № 4А, ет. 3,

 

Забележка: Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, който включва въпроси от Устройствения правилник на КЗП, от Административнопроцесуалния кодекс, Закона за административните нарушения и наказания, Закона за защита на потребителите, Закона за потребителския кредит, Закона за туризма, както и въпроси, свързани с правомощията и функциите на КЗП, и задълженията по длъжностна характеристика. Конкурсът включва и интервю.

 

 

 

 

18.12.2015г.                                                             Емилия Елчинова

                                                                                  Председател на конкурсната комисия