Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Съобщение за удължаване на срок

2019-04-08

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Поради възникнал инцидент, възпрепятстващ достъпа до сградата на Комисията за защита на потребителите на адрес: гр. София, пл.“Славейков“ № 4а на 08.04.2019г., срокът за подаване на заявленията за участие в обявените конкурси за :

1.1.  заемане на една щатна бройка на длъжността „младши експерт“ в сектор „Безопасност на стоките“ на отдел „Организация на контрола и безопасност на стоките“ към главна дирекция „Контрол на пазара“;

1.2.  заемане на две щатни бройки на длъжността „главен експерт“ в отдел „Организация на контрола и безопасност на стоките“ към главна дирекция „Контрол на пазара“;

1.3.  заемане на една щатна бройка на длъжността „главен експерт“ в сектор „Безопасност на стоките“ на отдел „Организация на контрола и безопасност на стоките“ към главна дирекция „Контрол на пазара“,

се удължава с един ден.

 

Заявленията ще се приемат до 17:30 ч. на 09.04.2019г. в деловодството на КЗП - гр. София, пл.“Славейков“ № 4а, ет.4, стая 409.