Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

С П И С Ъ К

2015-11-02

С П И С Ъ К

 

на допуснатите и не допуснатите кандидати по общ конкурс за заемане на длъжността „юрисконсулт” в гр. София в регионална дирекция за  областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград със седалище София към Главна дирекция “Контрол на пазара” при КЗП.

 

І. Допуснати  кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността „юрисконсулт” в гр. София в регионална дирекция за  областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград със седалище София към Главна дирекция “Контрол на пазара” при КЗП:

 

1. Сава Ивайлов Калчев - Ц-03-8979/26.10.2015г.

2. Мариана Бориславова Банчева - Ц-03-8971/26.10.2015г.

3. Петя Стефанова Петкова - Ц-03-03-8968/26.10.2015г.

4. Наталия Илиева Кръстева - Ц-03-8946/26.10.2015г.

5. Радина Иванова Иванова - Ц-03-8943/26.10.2015г.

6. Иван Любомиров Цветков - Ц-03-8940/26.10.2015г.

7. Ангел Тодоров Димитров - Ц-03-8928/26.10.2015г.

8. Дарина Красимирова Данчова - Ц-03-8927/26.10.2015г.

9. Весела Иванова Клечкова - Ц-03-8922/26.10.2015г.

10. Цветан Георгиев Терзийски - Ц-03-8899/23.10.2015г.

11. Орлин Пламенов Димитров - Ц-03-8888/23.10.2015г.

12. Николай Лозанов Горанов - Ц-03-8855/22.10.2015г.

13. Георги Ангелов Арсенов - Ц-03-8844/22.10.2015г.

14. София Симеонова Йошкова - Ц-03-8816/21.10.2015г.

15. Георги Константинов Стойнев - Ц-03-8823/21.10.2015г.

16. Виктория Георгиева Илиева - Ц-03-8818/21.10.2015г.

17. Христина Стоянова Стоянова - Ц-03-8814/21.10.2015г.

18. Милен Събинов Ревански - Ц-03-8813/21.10.2015г.

19. Яна Георгиева Якимова - Ц-03-8791/20.10.2015г.

20. Вера Сашкова Плачкова-Стоева - Ц-03-8784/19.10.2015г.

21. Спас Йорданов Евтимов - Ц-03-8750/19.10.2015г.

22. Христина Иванова Келчева - Ц-03-8747/19.10.2015г.

23. Христина Маргаритова Димитрова - Ц-03-8744/19.10.2015г.

24. Димитър Красимиров Гановски - Ц-03-8739/19.10.2015г.

 

ІІ. Недопуснати кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността „юрисконсулт” в гр. София в регионална дирекция за  областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград със седалище София към Главна дирекция “Контрол на пазара” при КЗП: няма.

 

Конкурсът ще се състои на 13.11.2015г. от 10:00ч.

Моля, всички допуснати кандидати да се явят в 09:45ч. в сградата на Комисия за защита на потребителите, гр. София, пл. Славейков № 4А, ет. 3

 

Забележка: Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, който включва въпроси от Устройствения правилник на КЗП, от Административнопроцесуалния кодекс, Закона за административните нарушения и наказания, Закона за защита на потребителите, Закона за потребителския кредит, Закона за туризма, както и въпроси, свързани с правомощията и функциите на КЗП, и задълженията по длъжностна характеристика. Конкурсът включва и интервю.

 

02.11.2015г.                                                             Емилия Елчинова

                                                                                  Председател на конкурсната комисия