Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Обявление за извънщатен сътрудник в гр. Кърджали към Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Кърджали и Стара Загора със седалище Пловдив

2019-09-19

Обявление за извънщатен сътрудник в гр. Кърджали

2019-09-19

 

1. Вид на договора

С извънщатния сътрудник се сключва граждански договор за срок не по-дълъг от шест месеца, като се предвижда възможност за продължаването му по съгласие на страните. Месечно възнаграждение в размер на 270 лева.

2. Задълженията, които сътрудникът трябва да поеме при сключване на договора

Извънщатните сътрудници подпомагат щатните служители в офисите на КЗП при приемане на жалби и сигнали и извършване на проверки по спазването на нормативните актове и подписват актовете за установяване на административни нарушения като свидетели.

3. Необходимо образование и професионален опит

Извънщатни сътрудници могат да бъдат дееспособни лица с висше или средно образование, които са неосъждани.

4. Срок за подаване на необходимите документи

Желаещите да сключат граждански договор с Комисията за защита на потребителите подават молба, автобиография, копие от диплома за завършено образование и документи, удостоверяващи професионалния опит в срок до 04.10.2019 г. включително.

5. Място за подаване на документите

гр. Пловдив, кв. „Кършияка“, ул. „Васил Левски“ № 50

Директорът на регионалната дирекция насрочва дата и място за провеждане на интервю с всички кандидати за извънщатни сътрудници.

6. Основните критерии, по които се преценяват кандидатурите, са  следните:

1. Способност за планиране и организиране на собствената работа;

2. Способност за ефективна работа с щатните служители;

3. Способност за работа като член на екип;

4. Способност за общуване;

5. Способност за работа под напрежение;

6. Добра обща култура и грамотност.