Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Обявление за извънщатен сътрудник в гр. Търговище към Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра със седалище Варна

2020-02-06

Обявление за извънщатен сътрудник в гр. Търговище

2020-02-06

Комисията за защита на потребителите, гр. София, пл. “Славейков” № 4А търси кандидат за един извънщатен сътрудник за гр. Търговище към Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра със седалище Варна.

 

   1. Вид на договора

С извънщатният сътрудник се сключва граждански договор за срок не по-дълъг от три месеца, като се предвижда възможност за продължаването му по съгласие на страните. Месечно възнаграждение в размер на 250 лева.

   2. Задълженията, които сътрудникът трябва да поеме при сключване на договора

Извънщатните сътрудници подпомагат щатните служители в офисите на КЗП при приемане на жалби и сигнали и извършване на проверки по спазването на нормативните актове и подписват актовете за установяване на административни нарушения като свидетели.

   3. Необходимо образование и професионален опит

Извънщатни сътрудници могат да бъдат дееспособни лица с висше или средно образование, които са неосъждани.

   4. Срок за подаване на необходимите документи

Желаещите да сключат граждански договор с Комисията за защита на потребителите подават молба, автобиография, копие от диплома за завършено образование и документи, удостоверяващи професионалния опит в срок до 16.02.2020 г. включително.

   5. Място за подаване на документите

гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 112, ет.4

Директорът на регионалната дирекция насрочва дата и място за провеждане на интервю с всички кандидати за извънщатни сътрудници.

   6. Основни критерии, по които се преценяват кандидатурите, са  следните:

  1. Способност за планиране и организиране на собствената работа;
  2. Способност за ефективна работа със щатните служители;
  3. Способност за работа като член на екип;
  4. Способност за общуване;
  5. Способност за работа под напрежение;
  6. Добра обща култура и грамотност.