Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Обявление за извънщатен сътрудник в гр. Ловеч

2018-05-08

Обявление за извънщатен сътрудник в гр. Ловеч

2018-05-08

Комисията за защита на потребителите, гр. София, пл. “Славейков” № 4А търси кандидат за един извънщатен сътрудник за гр. Ловеч към Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе

 

   1. Вид на договора

С извънщатния сътрудник се сключва граждански договор за срок не по-дълъг от шест месеца, като се предвижда възможност за продължаването му по съгласие на страните. Месечно възнаграждение в размер на 300 лева.

   2. Задълженията, които сътрудникът трябва да поеме при сключване на договора

Извънщатните сътрудници подпомагат щатните служители в офисите на КЗП при приемане на жалби и сигнали и извършване на проверки по спазването на нормативните актове и подписват актовете за установяване на административни нарушения като свидетели.

   3. Необходимо образование и професионален опит

Извънщатни сътрудници могат да бъдат дееспособни лица с висше или средно образование, които са неосъждани.

   4. Срок за подаване на необходимите документи

Желаещите да сключат граждански договор с Комисията за защита на потребителите подават молба, автобиография, копие от диплома за завършено образование и документи, удостоверяващи професионалния опит в срок до 18.05.2018 г. включително.

   5. Място за подаване на документите

гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, ет.5, стаи 525, 526, 527, 529

Директорът на регионалната дирекция насрочва дата и място за провеждане на интервю с всички кандидати за извънщатни сътрудници.

   6. Основните критерии, по които се преценяват кандидатурите, са  следните:

  1. Способност за планиране и организиране на собствената работа;
  2. Способност за ефективна работа с щатните служители;
  3. Способност за работа като член на екип;
  4. Способност за общуване;
  5. Способност за работа под напрежение;
  6. Добра обща култура и грамотност.