Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Обявление Комисията за защита на потребителите, гр. София, пл. “Славейков” № 4А търси кандидат за извънщатен сътрудник в гр. Ямбол към регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас.

2016-01-11

 

Обявление

Комисията за защита на потребителите, гр. София, пл. “Славейков” № 4А търси кандидат  за извънщатен сътрудник в гр. Ямбол към регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и  Ямбол със седалище Бургас.

 

 

  1. вид на договора

С извънщатния сътрудник се сключва граждански договор за срок не по-дълъг от три месеца, като се предвижда възможност за продължаването му по съгласие на страните. Месечно възнаграждение в размер на 245 лева.

  1. задълженията, които сътрудникът трябва да поеме при сключване на договора

Извънщатните сътрудници подпомагат щатните служители в приемните на КЗП при приемане на жалби и сигнали и извършване на проверки по спазването на нормативните актове и подписват актовете за установяване на административни нарушения като свидетели.

необходимо образование и професионален опит

Извънщатни сътрудници могат да бъдат дееспособни лица с висше или средно образование, които са не осъждани.

  1. срок за подаване на необходимите документи

Желаещите да сключат граждански договор с Комисията за защита на потребителите, подават молба, автобиография, копие от диплома за завършено образование и документи, удостоверяващи професионалния опит  до 20 януари 2016г.

  1. място за подаване на документите

гр. Бургас, ул. „Калоян” № 16

Директорът на регионалната дирекция  насрочва дата и място за провеждане на интервю с всички кандидати за извънщатни сътрудници.

Основните критерии, по които се преценяват кандидатурите, са  следните:

  1. Способност за планиране и организиране на собствената работа;
  2. Способност за ефективна работа с щатните служители;
  3. Способност за работа като член на екип;
  4. Способност за общуване;
  5. Способност за работа под напрежение;
  6. Добра обща култура и грамотност.