Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Комисията за защита на потребителите търси кандидат за един извънщатен сътрудник за гр. София към Регионална дирекция за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград със седалище София

2020-03-09

Обявление за извънщатен сътрудник в гр. София

2020-03-09

Комисията за защита на потребителите, гр. София, пл. “Славейков” № 4А търси кандидат за един извънщатен сътрудник за гр. София към Регионална дирекция за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград със седалище София
 
1.    Вид на договора

С извънщатният сътрудник се сключва граждански договор за срок не по-дълъг от три месеца, като се предвижда възможност за продължаването му по съгласие на страните. Месечно възнаграждение в размер на 610 лева.

2.    Задълженията, които сътрудникът трябва да поеме при сключване на договора

Извънщатните сътрудници подпомагат щатните служители в офисите на КЗП при приемане на жалби и сигнали и извършване на проверки по спазването на нормативните актове и подписват актовете за установяване на административни нарушения като свидетели, подпомагат събирането, обработката и обмена на информацията при осъществяването на контролната дейност от РД София към КЗП.

3.    Необходимо образование и професионален опит

Извънщатни сътрудници могат да бъдат дееспособни лица с висше или средно образование, които са неосъждани.

4.    Срок за подаване на необходимите документи

Желаещите да сключат граждански договор с Комисията за защита на потребителите подават молба, автобиография, копие от диплома за завършено образование и документи, удостоверяващи професионалния опит в срок до 16.03.2020 г. включително.

5.    Място за подаване на документите

гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 4

Директорът на регионалната дирекция насрочва дата и място за провеждане на интервю с всички кандидати за извънщатни сътрудници.

6.    Основни критерии, по които се преценяват кандидатурите, са  следните:

1.    Способност за планиране и организиране на собствената работа;
2.    Способност за ефективна работа със щатните служители;
3.    Способност за работа като член на екип;
4.    Способност за общуване;
5.    Способност за работа под напрежение;
6.    Добра обща култура и грамотност;
7.    Дигитални способности.