Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Комисията за защита на потребителите, гр. София, пл. “Славейков” № 4А търси кандидат за един извънщатен сътрудник за гр. Сливен към Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас

2017-11-30

Обявление за извънщатен сътрудник в гр. Сливен

2017-11-30

Комисията за защита на потребителите, гр. София, пл. “Славейков” № 4А търси кандидат за един извънщатен сътрудник за гр. Сливен към Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас
 
1.    Вид на договора

С извънщатния сътрудник се сключва граждански договор за срок не по-дълъг от шест месеца, като се предвижда възможност за продължаването му по съгласие на страните. Месечно възнаграждение в размер на 245 лева.

2.    Задълженията, които сътрудникът трябва да поеме при сключване на договора

Извънщатните сътрудници подпомагат щатните служители в офисите на КЗП при приемане на жалби и сигнали и извършване на проверки по спазването на нормативните актове и подписват актовете за установяване на административни нарушения като свидетели.

3.    Необходимо образование и професионален опит

Извънщатни сътрудници могат да бъдат дееспособни лица с висше или средно образование, които са неосъждани.

4.    Срок за подаване на необходимите документи

Желаещите да сключат граждански договор с Комисията за защита на потребителите подават молба, автобиография, копие от диплома за завършено образование и документи, удостоверяващи професионалния опит в срок до 07.12.2017 г. включително.

5.    Място за подаване на документите
       гр. Бургас, пл. „Гаров“ № 18 и 18А

Директорът на регионалната дирекция насрочва дата и място за провеждане на интервю с всички кандидати за извънщатни сътрудници.

6.    Основните критерии, по които се преценяват кандидатурите, са  следните:

1.    Способност за планиране и организиране на собствената работа;
2.    Способност за ефективна работа с щатните служители;
3.    Способност за работа като член на екип;
4.    Способност за общуване;
5.    Способност за работа под напрежение;
6.    Добра обща култура и грамотност.