Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Обявление за извънщатен сътрудник в гр. Кърджали към Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Кърджали и Стара Загора със седалище Пловдив.

2017-10-27

Обявление за извънщатен сътрудник в гр. Кърджали

2017-10-27

Комисията за защита на потребителите, гр. София, пл. “Славейков” № 4А търси кандидат за един извънщатен сътрудник за гр. Кърджали към Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Кърджали и Стара Загора със седалище Пловдив.

 

 1. Вид на договора

С извънщатния сътрудник се сключва граждански договор за срок не по-дълъг от шест месеца, като се предвижда възможност за продължаването му по съгласие на страните. Месечно възнаграждение в размер на 290 лева.

 1. Задълженията, които сътрудникът трябва да поеме при сключване на договора

Извънщатните сътрудници подпомагат щатните служители в офисите на КЗП при приемане на жалби и сигнали и извършване на проверки по спазването на нормативните актове и подписват актовете за установяване на административни нарушения като свидетели.

 1. Необходимо образование и професионален опит

Извънщатни сътрудници могат да бъдат дееспособни лица с висше или средно образование, които са неосъждани.

 1. Срок за подаване на необходимите документи

Желаещите да сключат граждански договор с Комисията за защита на потребителите подават молба, автобиография, копие от диплома за завършено образование и документи, удостоверяващи професионалния опит в срок до 20.11.2017 г. включително.

 1. Място за подаване на документите

гр. Пловдив, кв. „Кършияка“, ул. „Васил Левски“ № 50

Директорът на регионалната дирекция насрочва дата и място за провеждане на интервю с всички кандидати за извънщатни сътрудници.

 1. Основните критерии, по които се преценяват кандидатурите, са  следните:
 1. Способност за планиране и организиране на собствената работа;
 2. Способност за ефективна работа с щатните служители;
 3. Способност за работа като член на екип;
 4. Способност за общуване;
 5. Способност за работа под напрежение;
 6. Добра обща култура и грамотност.