Необходими документи

Декларация по чл. 17 от НПКДС
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Комисията за защита на потребителите, гр. София, пл. “Славейков” № 4А търси един кандидат за извънщатен сътрудник в гр. Варна към регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра със седалище Варна.

2016-01-07
 1. вид на договора

С извънщатния сътрудник се сключва граждански договор за срок не по-дълъг от шест месеца, като се предвижда възможност за продължаването му по съгласие на страните.

 1. задълженията, които сътрудникът трябва да поеме при сключване на договора

Извънщатните сътрудници подпомагат щатните служители на КЗП при извършване на проверки по спазването на нормативните актове и подписват актовете за установяване на административни нарушения като свидетели.

 1. необходимо образование и професионален опит

Извънщатни сътрудници могат да бъдат дееспособни лица с висше или средно образование, които са не осъждани.

При сключване на договорите предимство имат лицата с висше икономическо образование и/или професионален опит в областта, в която ще извършват съответната дейност като извънщатни сътрудници на КЗП. 

 1. срок за подаване на необходимите документи

Желаещите да сключат граждански договор с Комисията за защита на потребителите, подават молба, автобиография, копие от диплома за завършено образование и документи, удостоверяващи професионалния опит  до  18.01.2016г.

 1. място за подаване на документите

гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 112, ет. 4

Директорът на регионалната дирекция  насрочва дата и място за провеждане на интервю с всички кандидати за извънщатни сътрудници.

Основните критерии, по които се преценяват кандидатурите, са  следните:

 1. Способност за планиране и организиране на собствената работа;
 2. Способност за ефективна работа с щатните служители;
 3. Способност за работа като член на екип;
 4. Способност за общуване;
 5. Способност за работа под напрежение;
 6. Добра обща култура и грамотност.