Необходими документи

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
Избери формат
Заявление за участие в конкурс
Избери формат

Информация по чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители за конкурса за длъжността „старши юрисконсулт” в гр. Бургас

2021-11-19

ИНФОРМАЦИЯ

по чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители за конкурса за длъжността  „старши юрисконсулт” в гр. Бургас на регионална дирекция със седалище Бургас, към Главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП

 

Конкурсната комисия, назначена със Заповед №557/03.11.2021г. на Председателя на КЗП, реши:

 

Класира кандидатите от първо до трето място за длъжността „старши юрисконсулт” в гр. Бургас на регионална дирекция със седалище Бургас, към Главна дирекция „Контрол на пазара” при КЗП, открит със Заповед № 534/22.11.2021г., както следва:

  1. Красимира Георгиева Русева

 

 

    ИГНАТ АРСЕНОВ

    Председател на конкурсната комисия