Рекламациите – дефектните стоки се поправят или заменят безплатно

03.01.2018 - 31.03.2020
Активна кампания
Тази кампания изтича след
2020-03-31 23:59:00
Сподели тази новина

Ако стока, закупена в Европейския съюз – онлайн или от магазин, се различава от начина, по който е била рекламирана, или не функционира правилно, имате право на безплатна поправка или замяна.

В случай че поправката или замяната на стоката е невъзможна или непрактична, можете вместо това да поискате връщане на парите или отстъпка от цената. Имате право на това за минимален срок от две години от датата на извършване на покупката или на доставката.

Правото на рекламация е едно от основните потребителски права. Но от постъпващите в Комисията за защита на потребителите жалби и сигнали от граждани се откроява изводът, че все още не всички хора са достатъчно добре запознати с това за какво могат да претендират при закупуването на дефектна стока и какви са сроковете и редът за реализирането на правата им. Същевременно половината от оплакванията в институцията са за неоснователно отказани рекламации.

Поради това Комисията започва кампания, с която да разясни на потребителите важните стъпки за решаването на проблем с дефектна стока или некачествена услуга.


Свързани новини:

   Половината от жалбите в КЗП са за неоснователно отказани рекламации

   Правото на рекламация важи и за стоките втора употреба

   Рекламацията може да се предяви във всеки от обектите на търговската верига

   Рисковете от неизгодна покупка намаляват, когато потребителят има право да изибира

   Потребителите не са длъжни да пазят търговските опаковки на битови уреди и техника, за да предявят рекламация

   Потребителите най-често тръсят помощта ни по повод неуредени рекламации за дефектни стоки

   Кампаниите за намаления не отменят е правато на рекламация при дефект

   Търговецът не уважава рекламацията ни - какво да правим?

   При покупка на дефектни стоки имате право на рекламация

   Потребителите вече ще избират ремонт или замяна на дефектната стока

   Промени в Директивата за продажбата на стоки

   Обновяване на правилата ще осъвремени начините за решаване на жалби заради дефектни стоки

   Правата ни при покупка на дефектна стока