Проверка на фирмите за бързи кредити – установени нарушения и съвети към потребителите

23.11.2015 - 31.01.2016
Изтекла кампания
Сподели тази новина

Комисията за защита на потребителите (КЗП) провери договорите и общите условия на около 45 небанкови финансови институции. Установени са няколко типа неравноправни клаузи. Половината от тях се съобразиха с препоръките на КЗП и премахнаха уговорките във вреда на потребителите, за част от фирмите даденият срок за това все още тече, а срещу 6 дружества се подготвят колективни искове. 

Констатираните при проверката неравноправни клаузи се изразяват в следното: 

Някои кредитори се опитват да поставят своите клиенти в зависимост от техни отношения с трети лица, като правят кредитът става предсрочно изискуем, ако потребителят има някакъв проблем с мобилен оператор, например.

Според друга неравноправна клауза, при предсрочна изискуемост на кредита, когато има основание за това, кредиторът изисква от клиентите си да заплатят лихвите до края на периода, а не само тези за времето, в което са взели кредита и го връщат предсрочно.

Друга група клаузи са свързани с опитите на търговците чрез общите си условия да включват редица такси, на които нямат право по закон.

Има и случаи, в които търговци правят опит за ограничаване автономията на договаряне на клиентите им с трети лица, ако това би влошило финансовото и икономическо им състояние. Преценката за това кога и как се влошава финансовото и икономическо състояние на един кредитополучател, също в част от анализираните от КЗП клаузи, е обтекаемо формулирано и субективно.  

 

ВАЖНО!

Преди да подпишете договора за кредит, информирайте се колко ще Ви струва. Най-точният показател за сравняване на два кредита е т.нар. "годишен процент на разходите". Той, заедно с общата сума за връщане, лихвения процент, срока на договора, размера и броя на погасителните вноски следва да Ви бъдат предоставени от кредитора чрез Стандартния европейски формуляр. 

 

Имате право на отказ от договора за кредит

Можете да се откажете от договор за кредит до 14 дни. За целта е необходимо да изпратите до кредитора уведомление за отказ. До 30 дни ще трябва да върнете получената сума и начислената договорна лихва само за периода, в който сте ползвали отпуснатите средства.

 

Можете да погасите предсрочно кредита

Имате право изцяло или частично да погасите кредита си по всяко време. Кредиторът може да претендира такса единствено при договорите за кредит с фиксиран лихвен процент, но не и при тези с променлив лихвен процент и под формата на овърдрафт. 


 

Свързани новини: 

 Димитър Маргаритов: „Спор с мобилния оператор, например, не бива да рефлектира върху кредит, по който сте изряден длъжник”

 Димитър Маргаритов пред БНР за клопките при бързите кредити в навечерието на празниците

 Димитър Маргаритов: "Бъдете внимателни при теглене на кредит"

 Димитър Маргаритов за клопките при бързите кредити

 КЗП е забранила над 150 нелоялни търговски практики през годината