Опасните стоки - най-често срещаните рискове и какво трябва да знаем, за да се предпазим

04.06.2019 - 31.03.2020
Изтекла кампания
Сподели тази новина

Най-често срещаните заплахи при неотговарящите на утвърдените европейски стандарти за безопасност стоки са наранявания, химически рискове, задушаване.

Това сочи статистиката за 2018 година на европейската система за обмен на информация между националните органи на страните-членки за разкрити на пазара на Общността опасни нехранителни стоки Safety Gate.

През миналата година по системата са получени 2257 сигнала относно предприети мерки за отстраняване на опасни стоки. Най-много сигнали са подадени от Германия (362 – за моторни превозни средства, бижута, облекло с риск от нараняване, химически риск, пожар), Франция (249 – за играчки, моторни превозни средства, бижута с риск от нараняване, химически риск, задушаване) и Унгария (172 – за играчки, облекло, осветителни вериги с риск от токов удар, задушаване, пожар).

България се нарежда на девето място по активност в борбата с разпространението на опасни продукти със стои два сигнала.

Трите най-често срещани категории стоки, за които са били подадени сигнали от България, са:

  • облекло, текстилни материали и модни артикули
  • декоративни артикули
  • запалки

Трите най-често срещани риска, за които са били подадени сигнали, са:

  • задушаване
  • наранявания
  • пожар

Като цяло от всички държави-членки най-често изпращаните по системата сигнали през миналата година са били за детски играчки (31%), следвани от моторни превозни средства (19%) и облекла, текстилни изделия и модни артикули (10%).

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е контактна точка за България по системата. В институцията се събира и обработва цялата постъпваща от Safety Gate информация за доказано опасните стоки в Европа – от една страна, и за установените на българския пазар рискови продукти – от друга.

През 2018 година КЗП е извършила 4624 инспекции по направлението „безопасност на стоките”. Съставени са 241 акта за липса на документи или предлагането на опасни стоки. Издадени са 135 заповеди за забрана пускането или незабавното изтегляне от пазара на стоки, за които по безспорен начин е доказано, че крият рискове за живота и здравето на потребителите. Най-често забранявани видове опасни стоки са запалки с необичаен външен вид, детско облекло с връзки и малки части, щепсели, контакти, адаптери, стоки, имитиращи храни, биберони-залъгалки, свещи, лазерни показалки и др. Рисковете при тях са от нараняване, задушаване, пожар и изгаряне.

 

Повече по темата:

   Несъответствието на летните стоки за деца със стандартите за безопасност и неправилната експлоатация крият рискове от инциденти

   На девето място сме по активност в обмена на информация за опасни стоки на територията на ЕС

   Стандартите за безопасност на стоките не са самоцел, а резултат от продължителни практически изпитвания

   Опасно за децата - електрошок дъвки и запалки с необичаен вид