Нов търговски механизъм за потребителите. Какви са ползите за мен като потребител?

11.04.2018 - 31.05.2019
Изтекла кампания
Сподели тази новина

Новият търговски механизъм за потребителите ще Ви даде по-големи права като потребители и допълнителни механизми за защита, ако Вашите права са нарушени.

Укрепване правата на потребителите:

Защита срещу нелоялните търговски практики - нелоялните търговски практики са незаконни в потребителското право. Но в момента Европейското право не регулира какво потребителите могат за получат, когато са засегнати от нелоялни търговски практики.

Пример – Вашето семейство е резервирало ваканция в СПА хотел, но когато пристигате се оказва, че спа центърът е затворен за ремонт.

Новият търговски механизъм за потребителите ще гарантира, че потребителите във всички държави членки имат правото да поискат индивидуални средства за защита (напр. финансова компенсация), когато са засегнати от нелоялни търговски практики, като например агресивен или заблуждаващ маркетинг. Тази защита понастоящем варира значително в различните страни от ЕС.

 

Прозрачност при онлайн пазаруване

Ще бъдете ясно информирани за това дали този, който Ви продава продукта онлайн, е  търговец или е частно лице. Така ще бъде по-лесно за вас да знаете какви са правата Ви и къде да се обърнете в случай, че се сблъскате с някакъв проблем.

Пример – Вие купувате планински велосипед онлайн, но той ви е доставен с повредена рамка. Това, което Вие не знаете е, че в този случай, Вие не сте го купили от търговец, а от друго частно лице. Затова, Вие не можете да се възползвате от правата, които имате, когато купувате от търговец, като например правото на връщане на закупен онлайн продукт в срок от 14 дни или правото повреден продукт да бъде поправен или заменен в рамките на гаранционния срок.

С Новия търговски механизъм за потребителите, онлайн магазините ще трябва да указват ясно дали купувате от търговец или от частно лице и дали сте защитени от законодателството за защита на потребителите.

 

Защита срещу агресивни практики на предлагане и продажба извън търговския обект

Агресивните и подвеждащи търговски практики са незаконни в европейското право и в случай на непоискани посещения от търговец в дома на потребителя или екскурзии с търговска цел, организирани от търговец, които имат за цел или чийто ефект е рекламиране или продажба на продукти. Тези агресивни и подвеждащи практики са рядкост при директните продажби, но в някои държави членки, има случаи на организиране на визити за рекламиране и продажба на продукти, насочени към по- уязвимите  потребители, каквито например са възрастните хора. В този случай потребителите могат да се откажат от договора в рамките на 14 дни.

Благодарение на Новия търговски механизъм за потребителите, страните членки могат да приемат допълнителни мерки, свързани с непоискани посещения от търговец в дома на потребителя или екскурзии с търговска цел. Тези допълнителни мерки трябва да са обосновани със съображения за зачитане на личния живот и обществения ред.

Пример -  Уязвими потребители, като например възрастните хора, може да са обект на агресивни практики от търговци, които извършват непоискани посещения в техните домове. Тези потребители може да са принудени да купят нещо, което по принцип не желаят да купят и на много по-висока цена.

Новият търговски механизъм за потребителите дава възможност на държавите членки да решат този проблем в техните национални законодателства.

 

Нови права на потребителите на „безплатни“ цифрови услуги

Както, когато плащате за цифрова услуга, Вие можете да анулирате договора в рамките на 14 дни, ще имате това право и за „безплатните“ цифрови услуги, за които потребителите предоставят личните си данни, но не заплащат с пари. Вие също така ще получите информация за основните характеристики на услугата преди да сключите договора.

Пример - в „безплатен“ сайт за запознанства, вие ще трябва да въведете Вашето име, пол, възраст, местоживеене и имейл адрес преди да се включите. Разбира се, вие ще трябва и да качите някои снимки и да напишете кратко обяснение.

С Новия търговски механизъм за потребителите Вие ще получите кратка информация за условия, като например времетраенето на договора и условията за неговото прекратяване. Вие също така ще имате правото свободно да анулирате вашият акаунт в рамките на 14 дни.

 

Потребителите ще се ползват от нови инструменти за защита на техните права

Нов инструмент за колективна защита  

Голям брой потребители могат да бъдат ощетени от един и същ търговец и сега за тях ще е възможно да бъдат представлявани от нетърговска организация. Много често потребителите не се оплакват индивидуално, защото смятат ще процедурите са много сложни, а сумите, които са загубили, са малки.

Пример: Вие купувате нов мобилен телефон. Той е рекламиран с дълго издържаща батерия, но след няколко месеца, Вие забелязвате, че батерията се изтощава все по-бързо и дори толкова бързо, че винаги трябва да си носите зарядно устройство. Търговецът не обръща внимание на Вашето искане за смяна на батерията. Вие четете в интернет, че много хора имат същият проблем като Вас. Когато се свързвате с националната организация на потребителите, те решават да заведат колективен иск срещу компанията. Вие само трябва да им дадете всички подробности и потребителската организация ще се бори за Вашите права, както и за тези на другите засегнати лица. Ако искът е успешен, Вашата батерия ще бъде заменена или ще получите намаляване на цената или друго финансово обезщетение.

 

Укрепване на алтернативното решаване на спорове и онлайн решаване на спорове

Благодарение на Европейския съюз, Вие вече се възползвате от платформата за онлайн решаването на споровете, за да се договорите с търговеца, да се свържете с независима трета страна и да решите Вашия спор с тези търговци. Това ще Ви позволи да не се стига до съд, а вместо това да се обърнете към независим медиатор. Тази платформа може да се ползва, ако компанията е базирана в която и да е страна на Европейския съюз. Освен това, тя разполага с безплатен превод на всички официални езици на ЕС.

Пример – Вие купувате дизайнерски часовник онлайн. Обаче се оказва, че когато доставката пристига, това не е часовникът, който сте видели в електронния магазин. Търговецът не е съгласен с Вас. Вие можете да предложите на този търговец да потърсите консенсус по казуса чрез онлайн платформата за решавана на спорове.

С Новия търговски механизъм за потребителите, Комисията ще направи платформата по-лесна за използване и ще я промотира сред търговците.

https://ec.europa.eu/consumers/od

 

Гарантиране на равно третиране на потребителите в единния пазар

Справяне с проблема с разликата на качеството на потребителските стоки

  • Марка кафе продава продукт с по-малко кофеин и повече захар в две различни страни, но под същата марка и опаковки
  • Замразени рибени хапки съдържат различно количество риба в две различни страни, но са в една и съща опаковка
  • Студен чай съдържа по-малко захари и изкуствени подсладители в някои страни.

В тези примери става въпрос за съмнения за двойно качество на храните в някои държави.

С Новия търговски механизъм за потребителите, Комисията предлага в Европейското право предлагането със същата марка и опаковка, но със значително различаващи се състав или характеристики, без да се информира потребителя за тези разлики, да се разглежда като заблуждаващо действие. Това действие заблуждава потребителите, които смятат, че купуват един и същ продукт, без това да е вярно на практика и създават необосновани продуктови различия в единния пазар.

Комисията вече работи усилено по този въпрос. Съвместният изследователски център на Европейската комисия, с подкрепата на повече от половината страни членки и други заинтересовани страни ще координира кампания за изпитване. Първите резултати се очакват в края на 2018 г.

Председателят Юнкер заяви: „Не мога да приема в някои части на Европа […] на хората да се продават храни с по-ниско качество, отколкото в други страни, въпреки че търговската марка и опаковката са едни и същи“.

 

Повече за New Deal For Consumers

 

Свързани събития в България:

Конференция на тема „Потребителското право и политика за защита на потребителите днес. Можем ли да се справим по-добре?“

Международна конференция „Двойният стандарт при храните в ЕС – да сложим проблема на масата“

България беше домакин на първия от поредица "Диалози с потребителите"

 


Свързани новини:

   Новият търговски механизъм на ЕК цели уеднаквяване на правилата и възприемане на най-добрите практики

   Необходими са мерки, които да стимулират търговците да предлагат утвърдените си марки с едно и също качество

   До една година проблемът с двойните стандарти при храните трябва да бъде решен на общоевропейско ниво

   Българското председателство ще даде приоритет на работата по законодателния пакет "Нова сделка за потребителите"

   За първи път на толкова широк форум се представят новите мерки в бъдещото развитие на потребителското законодателство в ЕС

   Новият търговски механизъм осигурява по-добра защита и на онлайн потребителите

   Ще има нови механизми за обезщетяване на потребителите в ситуации на "масови вреди"

   Комисията ще продължи да участва активно във всички инициативи за преодоляване на двойния стандарт

   Европейското икономическо законодателство задава еталона в световен мащаб относно защитата на потребителските права

   Новият потребителски механизъм New Deal предлага адекватно решение на проблема с двойните стандарти в различните държави-членки на ЕС

   Важно е "Новата сделка за потребителите" да бъде припозната и от самите хора

   ЕК предлага санкцията при нарушение на правата на потребителите да бъде до 4% от оборота на съответния търговец

   Целта на ЕК и на националните институции е новите правила за потребителите да влязат в сила преди средата на 2019г.

   Новият търговски механизъм на ЕК ще позволи да се придприемат мерки за санкциониране на двойния стандарт при храните

   Новият механизъм на ЕК срещу двойния стандарт да се приеме до пролетта на 2019г.

   С "Нова сделка за потребителите" ще засилим контрола върху онлайн търговията

   Ускорява се процесът по обезщетяване на потребителите при нелоялни търговски практики

   В полза на потребителите е и двете страни по една сделка да имат права и задължения и те да са предално ясни

   Единен координационен център би подпомогнал преодоляването на проблема с "двойния стандарт" на потребителските стоки при трансгранични спорове с мултинационални компании

   Потребителите често не се замислят колко им струват "безплатните" електронни услуги в Интернет

   Компенсирането на потребителите при успешно проведен колективен иск действа възпиращо по отношение на търговеца

   Когато санкцията е процент от печалбата на нарушителя, има справедливо възмездие

   Потребителите се нуждаят от още по-голяма защита при придобиване на стоки и услуги от физически лица