Нежеланите абонаменти - какво трябва да знаем за тях?

28.02.2019 - 31.03.2020
Активна кампания
Тази кампания изтича след
2020-03-31 16:15:00
Сподели тази новина

Изпращането от страна на доставчиците на далекосъобщителни услуги до потребителите на съобщения, които не са за целите на директния маркетинг и реклама на компанията или на нейни продукти и не съдържат съществена информация за избора на потребителите представлява нелоялна практика.

При проверки по повод постъпили жалби от граждани Комисията за защита на потребителите установи, че при тази своя практика мобилни оператори включват клиентите си в различни игри или услуги, като – за да се откаже – потребителят трябва изрично да изпрати есемес с определен текст на конкретен номер. Така хората са въвличани в автоматични абонаменти и сметките им се товарят необосновано.

Нелоялна практика представлява и изпращането на sms-и от страна на доставчици в сектора с покана абонатът да върне съобщение с определен текст, за да деактивира услуги, които са били предоставяни промоционално за определен период от време и автоматичното продължаване би довело до заплащане на месечни такси за потребителя.

 

Как да процедират потребителите, които може да бъдат засегнати от подобни практики?

Във всеки случай, в който потребител установи, че е абониран за непоискана от него услуга и за това му се начисляват суми по сметката, следва да се обърне първо към мобилния оператор, за да се уточнят нещата. Ако той не реагира в предоставения му от закона 30-дневен срок, да отнесат въпроса към Комисията за защита на потребителите.


Какво да съдържа жалбата?

Да бъде приложен скрийншот на полученото кратко текстово съобщение от телефона. КЗП има опит с подобни казуси, при които е съдействала на потребителите да си върнат обратно неправомерно взетите пари и да стопират непожеланите от тях абонаменти, като същевременно нарушителите са били санкционирали.

 

Какво се случва след подаване на жалбата?

КЗП извършва проверка по всеки индивидуалния случай, като констатирането на нарушение неотменно води до санкция за търговеца.

 

Повече по темата:

   Спрени са SMS-ите за новите спортни канали, потребителите плащат само при заявено желание да ги гледат

   Нежеланите абонаменти

   Колко набъбва сметката ни за телефон от нежелани абонаменти?

   Нежелани реклами раздуват телефонните сметки