Най-често поставяните от граждани потребителски въпроси и техните отговори и разяснения - ТОП 10

02.01.2018 - 31.03.2020
Активна кампания
Тази кампания изтича след
2020-03-31 13:44:00
Сподели тази новина

Какви са правата ми и какво да направя, ако закупя дефектна стока?

Сгрешена онлайн покупка или забавена доставка! Какво да правя?

Възможно ли е да върна закупена стока?

Мога ли да се откажа от сключен договор и ще има ли последствия от това?

Когато качеството на обслужването в ресторант или хотел е по-ниско от договореното, предвижда ли се компенсация?

Защо получавам непожелани от мен услуги, които се таксуват?

Какво може да се направи, когато промоционални стоки липсват в обекта, а аз съм там заради тях?

 

Въпроси, пред които всеки неведнъж се е изправял в ролята си на потребител.

Въз основата на анализ и оценка на постъпващите в институцията жалби и сигнали КЗП излъчи Топ 10 на най-честите, но и най-чувствителните потребителски въпроси и оплаквания, по които граждани търсят съдействие.

 

ТОП 10

  1. Рекламации за дефектни стоки  
  2. Кампаниите за намаления - възможност за по-изгодни покупки или риск от подводни рифове
  3. Онлайн покупки
  4. Естествените монополисти – оспорване на сметки
  5. Договори за услуги (напр. телекомуникационни оператори, банки – неравноправни клаузи, неизпълнение на задължения и т.н.)
  6. Подвеждаща информация за характеристиките на стоките

Проблеми, които по-рядко се срещат в жалбите, но имат сериозно значение от гледна точка на неприятностите, които могат да създадат: 

  1. Бързите кредити  
  2. Качеството на туристическия продукт  
  3. Уязвимите групи потребители и рисковите търговски практики (договорите извън търговски обект, след телефонен разговор, от разстояние и др.)
  4. Сделките на принципа на споделената икономика 

 

За да знаем повече за правата си на потребители и как да ги реализираме, за да имаме по-голямо самочувствие при отстояването им, КЗП започва специална разяснителна кампания. Отговори, коментари и разяснения по основните поставяни пред контролния орган потребителски въпроси ще бъдат нейният фокус.

 

           

           

 


Свързани новини:

   Инициативи като кампанията "Топ 10 на потребителските жалби" могат да подобрят отношенията и усещането в цялостната пазарна среда

   Започваме разяснителна кампания на база ТОП 10 на потребителските оплаквания

   Активизирането на потребителите прави търговците по-коректни

   Българските граждани стават все по-активни и осведомени потребители

   Потребителите в България знаят и ползват все по-активно своите права

   Понякога търговците разчитат на недобрата информираност на потребителите, за да ги изкушат с неизгодна сделка

   Активността на потребителите е в основата на това да се пресекат опитите за нелоялни търговски практики