Инспекции в заведенията с нощен режим на работа и ол инклузив хотелите по морето

21.06.2015 - 30.09.2015
Изтекла кампания
Сподели тази новина

В разгара на туристическия сезон Комисията за защита на потребителите (КЗП) ще проверява качеството и безопасността на предлаганите спиртни напитки в заведенията с нощен режим на работа по морето. Инспекциите ще обхванат и хотелите с ол инклузив пакети.  

При проверките инспекторите ще следят дали върху етикетите на бутилките на различните спиртни напитки, от които се предлага разливен алкохол, фигурират на български език данни за производителя/вносителя, вида на продукта и неговите съществени характеристики, както и срок на годност и условия на съхранение. Търговците ще трябва да представят на контролния орган сертификати за автентичност и произход на предлагания алкохол.

В случай че възникнат съмнения, ще бъдат взимани проби за физико-химичен и микробиологичен анализ, който да установи отговаря ли съставът на напитката на посоченото върху етикета и съвпадат ли пробите от разливния алкохол и този в съответните оригинални бутилки, от които търговците твърдят, че наливат на клиентите си. Изпитването в лаборатория ще има за цел и установяване съответствието на алкохола с изискванията за безопасност. До излизане на резултатите продажбата ще бъде преустановявана. При констатиране на несъответствие с нормативните изисквания ще бъде издавана заповед за незабавно и ефективно изтегляне на продукта от пазара, като същевременно ще бъде отправено и предупреждение към потребителите за несъответствието му с изискванията на закона.


 

Свързани новини:

КЗП установи над 100 литра алкохол с неизяснен произход в бар в к.к. "Слънчев бряг"