Финансови услуги от разстояние

02.09.2016 - 31.12.2016
Изтекла кампания
Сподели тази новина

На фокус при контролната дейност на Комисията за защита на потребителите през есента са финансовите услуги от разстояние.
Ще бъде извършена задълбочена проверка на дружествата, които предоставят този продукт. Основни акценти са наличието на пълна и вярна преддоговорна информация. Важен момент е правото на потребителя да се откаже от договора в 14-дневен срок след сключването му, без да дължи обезщетения и неустойки.
Проверката ще обхване и предоставянето на ипотечни кредити на потребители. До 2 октомври всички предлагащи такъв тип услуги финансови институции следва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на новия Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители.  

 

Кратки съвети при тегленето на кредит:

  • Изисквайте да ви бъде предоставен т. нар. Стандартен европейски формуляр!

В него е посочена най-важната информация – общата сума за връщане, лихвеният процент, годишният процент на разходите по кредита (ГПР), срокът на договора, размерът и броят на погасителните вноски (в т.ч. комисионните и таксите на финансовата институция).

  • Проучете и сравнете възможностите!

Най-точният показател за сравняване на два кредита е ГПР. Той включва договорената лихва, дължимите такси и комисионни.

  • Ако не разбирате, питайте!

Имате право на разяснения както от консултантите, така и ако решите да потърсите консултация от независим експерт.

Още съвети можете да прочетете тук

 

Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити (изтеглете)

Европейски стандартизиран информационен формуляр при предоставяне на кредити за недвижими имоти на потребители (изтеглете)