Естествените монополисти

06.12.2018 - 31.03.2020
Активна кампания
Тази кампания изтича след
2020-03-31 23:59:00
Сподели тази новина

Т. нар. естествени монополисти – топлофикационните дружества, електродружествата и ВиК операторите, осъществяват дейността си съгласно изискванията на съответните секторни законодателства съответно, а контролът се осъществява от Министерството на енергетиката и от Комисията за енергийно и водно регулиране. При проблеми с качеството на услугата потребителите следва да се обръщат първо към конкретния търговец с писмена жалба и на следващ етап към контролния орган, който има функции да извърши проверка по случая.   

Комисията за защита на потребителите има частични компетенции в т. нар. монополизиран пазар и те се простират основно върху недопускането на неравноправни договорни клаузи и нелоялни практики. Най-много са жалбите за надписани сметки и оспорване на начислени такси, като по тези казуси успешно съдейства регулаторът в сектора Комисията за енергийно и водно регулиране.

В полза на клиентите на естествените монополисти е потвърдено от съда решение на Комисията за защита на потребителите, с което клиентите не могат да бъдат задължавани да плащат оспорена от тях сметка до произнасянето на доставчика по жалбата им. Например, ако имате сметка за ток, която Ви се струва, че е надписана, Вие можете да я оспорите в 30-дневен срок и дружеството е длъжно да се произнесе. През този период търговецът не може нито да задължи абоната си с каквито и да било плащания, нито да му спре услугата.

 

Свързани новини:

   Помирители ще решават спорове за заеми и битови сметки

   Оспорени сметки не се плащат

   Индивидуални договори биха решили основните проблеми на потребителите с естествените монополисти

   Правата ни при завишени сметки от ВиК и електроразпределителни компании