Договорите… Знаете ли, че имат силата на закон за страните по тях?

10.12.2018 - 31.03.2020
Активна кампания
Тази кампания изтича след
2020-03-31 23:59:00
Сподели тази новина

Преди да подпишете договор за закупуване на стока или ползване на услуга непременно се запознайте с предварителната информация, която съдържа основните параметри на сделката: данни за базовите характеристики на стоката или услугата, условията и периода на действие на контракта и пр.

 

Задължителни реквизити в договорите:

  • страните по договора
  • предмет на договора
  • крайната цена на предоставяната услуга или стока
  • начин и срок за плащане
  • как ще се изчислява цената, ако има отстъпки или включва отделни компоненти, всеки от които със своя цена
  • вида и характеристиките на материалите, в случай че се предвижда такива да бъдат влагани в хода на изпълнение на дадена услуга – например при изработката на мебели, дограми, врати и пр.
  • срок е ред за предявяване на рекламация при установяване на дефект (по закон гаранцията на потребителските стоки е до 2 години, а за услугите – до 14 дни след установяване на несъответствието).
  • в кои случаи договорът може да бъде развален, какви са сроковете това да стане и при какви условия (неустойки)

 

Внимавайте, когато правите индивидуални договорки!

Всяка клауза в потребителски договор, която Ви поставя в неравноправно положение спрямо търговеца, е нищожна. Това означава, че след нейното обявяване за такава от контролния орган или от съда, дори да присъства в договора, тя няма да поражда никакви задължения за Вас.

Имайте предвид обаче, тази постановка не се прилага, когато въпросната клауза е уговорена индивидуално – т.е. не е била предварително изготвена, при което Вие не е имали възможност да влияете върху нейното съдържание.

 

Можем ли да развалим вече сключен договор? Какви са условията и сроковете?  

Сключените договори се разтрогват по предвидения при подписването им ред и срокове.

Понякога има период, в който прекратяването може да не струва нищо на потребителя. Но обикновено се дължат неустойки, които се изразяват с определен процент от общата сума за сделката. Когато се касае за услуги, неустойката най-често е обвързана с вложените материали и труд до момента, в който потребителят е заявил желанието си да се откаже от договора.

 

Важно! Пазете своя екземпляр на договора!

Така винаги ще можете да се връщате към него, за да си припомните какви задължения сте поели, за да не пропуснете да ги изпълните своевременно. Също – и какво да изисквате от търговеца.

Ако възникне някакъв спор, договорът е този, който ще послужи за доказване на какво са се съгласили двете страни и съответно – кой не е изпълнил определени свои ангажименти по него, както и какво дължи на другата страна за това.

Договорът и свързаните със сделката документи биха били необходими на всеки един етап при предявяване на каквато и да било претенция на която и да е от страните – и при опит да се разберат помежду си, и при сезирането на контролни органи, и в случаите, в които може да се наложи да се намеси съдът, като правораздаващ орган.

 

Повече по темата:

   Внимавайте с какви условия се съгласявате при сключването на индивидуални договори

   Договор за телекомуникационни услуги не може да бъде сключен по телефон без подпис

   Потребителят не може да бъде задължен да подпише договор, който не е прочел

   Повишеното внимание и зачитането в "дребния шрифт" преди подписването на договор за кредит спестяват главоболия впоследствие

   Как да не попаднем в капан при покупка на ново жилище?