Дигиталният пазар разкрива нови перспективи за потребителите

08.01.2018 - 31.12.2018
Изтекла кампания
Сподели тази новина

Добре дошли в света на Интернет и цифровите технологии!  Границите са отпаднали, разстоянията са все по-лесно преодолими, движението е безпрепятствено. Преди да стигнем дотам има още няколко стъпки, които трябва да извървим.

Все още съществуват онлайн пречки пред достъпа на гражданите до всички стоки и услуги, перспективите пред интернет дружествата и стартиращите предприятия са ограничени, а предприятията и правителствата не могат да се възползват в пълна степен от цифровите инструменти. Време е единният пазар на Европейския съюз да бъде пригоден за цифровата ера чрез премахване на регулаторните пречки и преминаване от 28 национални пазара към един пазар.

ЕС вече започна изграждането на свободен и сигурен цифров единен пазар, в който хората да могат да извършват онлайн трансгранични покупки, а фирмите – трансгранични продажби в рамките на ЕС.

Предложена от Европейската комисия през 2015 г., Стратегията за цифровия единен пазар положи основите на едно обединено и устойчиво европейско цифрово общество. През 2016 г. и 2017 г. последваха мерки за редица забележителни промени:

  • премахване на таксите за роуминг
  • модернизиране на защитата на личните данни
  • трансгранична преносимост на онлайн съдържание
  • повече правомощия на националните контролни органи за премахване на съдържание от електронни магазини на некоректни търговци
  • преустановяване на необоснованото блокиране на географски принцип при електронната търговия

В бъдеще тази стратегия ще има за цел по-нататъшното разширяване на цифровата икономика на ЕС и премахването на регулаторните пречки между държавите – членки на ЕС.

Европа трябва да се отвори за тези промени, за да защити гражданите си, както и да им позволи да се възползват от новите възможности.

Един напълно функциониращ цифров единен пазар би могъл да добавя 415 млрд. евро към икономиката на ЕС годишно. Това може също да позволи на ЕС да се превърне в цифров лидер в световен мащаб. За да се разгърне този потенциал, ЕС планира още мащабни реформи, сред които:

  • отпадането на таксите за плащане с банкови карти при пазаруване и резервации
  • премахването на блокирането на географски принцип при онлайн пазаруване
  • борбата с незаконното съдържание
  • по-прозрачно ценообразуване за доставката на колетни пратки в целия ЕС
  • намиране на правилния баланс в областта на авторското право

В най-близко бъдеще трябва да приключи изпълнението на Стратегията и гражданите на ЕС да имат своя дигитален свят без бариери, с повече права и възможности при оптимална защита от евентуални рискове.  


Свързани новини:

     Предстоят още промени в сферата на дигиталния пазар в полза на потребителите

   Предстои развитие по темата за роуминга за Западните Балкани по време на Българското председателство

   Носим си кабелната навсякъде из ЕС

   Забраната на гео-блокирането разкрива повече възможности пред потребителите за трансгранични седелки

   9 месеца до края на гео-блокирането при пазаруване в ЕС

   Операторите на социалните медии трябва да бъдат съпричастни присключването на търговски сделки на тяхна територия

   Процесът на падане на "виртуалните граници" изисква контролните органи да разполагат с по-широки правомощия"

   Все още потребителите на традиционния пазар са повече, но дигиталният се развива със значителен темп

   Новите правила за колетните пратки в ЕС дават възможност за по-добра информираност и по-изгодни онлайн сделки за потребителите

   Ограничаването на достъпа или обема на предлаганите онлайн услуги при пътуване в ЕС вече се разглежда като нелоялна търговска практика"

   Регламентът за забрана на гео-блокирането не поставя ограничения за вида на стоките и услугите в онлайн търговията

   Намаляването на таксите за роуминг в страните от Западните Балкани е част от закономарен процес

   Сега потребителите обменят за един ден данни през Интернет, колкото преди за година

   Новите ситуации за потребителите в дигиталния свят изискват и пораждат нови законодателни решения

   Стремителното навлизане на онлайн търговията в социалните мрежи моделира потребителското поведение

   С модернизирането на потребителското законодателство ще можем да взимаме информирани решения, базирани на истината

   Основният проблем в онлайн търговията в глобален план все още е сигурността поради липсата на единни правила

   Преди да дадете достъп до потребителския си профил в социалните мрежи, проверете с какво се съгласявате