Бързите кредити: рискове и възможности

04.01.2018 - 31.03.2020
Активна кампания
Тази кампания изтича след
2020-03-31 23:59:00
Сподели тази новина

Искате бързо да имате най-новия модел мобилен телефон или телевизор последна дума на техниката, да тръгнете на екзотично пътешествие или да организирате голямо парти. Трябват Ви бързи пари. Но не бързайте!

Когато не разполагате с необходимите средства и решите да изтеглите заем, дори и времето да Ви притиска, не трябва да прибързвате с подписването на договор.

Твърде рисковано е да позволите на ефектните реклами, бляскавите снимки, любезните консултанти, облекчените условия  да Ви екзалтират.  

Има няколко важни въпроса! Как да изберете фирмата и най-изгодния заем? Какви капани дебнат и как да се предпазите от тях? Има ли възможност да се откажете от договора за кредит и при какви условия можем да се издължим предсрочно?  

Експертите на Комисията за защита на потребителите съветват непременно да направите справка в официалния регистър на сайта на Българската народна банка. Ако търговецът фигурира там, това означава, че работи „на светло” и рискът е значително по-малък.

Преди да подпишете договора обърнете внимание на:

 • общата сума за връщане;
 • лихвения процент;
 • годишния процент на разходите;
 • срока на договора;
 • размера и броя на погасителните вноски.

Тези данни са задължителни реквизити в т.нар. Стандартен европейски формуляр, който трябва да получите преди подписването на договора.  

Най-точният показател за сравняване цената на два кредита е т.нар. годишен процент на разходите. Той включва договорената лихва и дължимите такси и комисионни към търговеца.

Експертите на Комисията за защита на потребителите обръщат специално внимание на предупреждението за внимателно прочитане на договора и общите условия преди полагането на подпис. Ако нещо не е ясно – да се направи консултация със специалист.

 

Можете да се откажете от договора за кредит до 14 дни. За целта е необходимо:

 • да уведомите кредитодателя за това свое желание – писмено: на хартиен или друг траен носител;
 • да върнете главницата и да заплатите лихвата за периода от датата на усвояване на кредита до връщането на отпуснатата сума – не по-късно от 30 календарни дни след изпращането на уведомлението за отказ до кредитора.

Имайте предвид и следното:

 • лихвата се изчислява на база уговорения в договора лихвен процент;
 • правото на отказ не важи за договори за кредит с общ размер, по-малък от 400 лв.

 

Допуска се и предсрочно погасяване във всеки един момент. Тогава:

 • кредитодателят няма право да откаже да уважи желанието на потребителя да изпълнени това негово желание; 
 • кредиторът няма право на обезщетение или неустойка, когато лихвеният процент по договора не е фиксиран; когато погасяването е извършено въз основа на плащане по застрахователен договор, чиято цел е била да гарантира връщането на кредита; договорът за кредит е под формата на овърдрафт;  
 • когато се извършва през период, в който лихвеният процент е фиксиран, кредитодателят има право на справедливо и обективно обосновано обезщетение за евентуалните разходи, пряко свързани с предсрочното погасяване на кредита. То не може да е по-голямо от 1 на сто от предсрочно погасената сума по кредита, когато оставащият период на договора е по-голям от една година. Ако е по-малък от една година – от 0,5 на сто от предсрочно погасената сума.

 


 

Свързани новини:

   При предсрочно погасяване на заем се дължат лихвите само за периода на ползването му

   На пазара на бързи кредити не се наблюдават сериозни нарушения

   Консултацията с експерт преди тегленето на кредит спестява разходи по изплащането му

   Потребителите да превърнат изобилието от оферти за кредити в предпоставка за по-голям и информиран избор

   Основният проблем за потребителите при бързите кредити е, че са скъпи

   Жалбите срещу фирми за бързи кредити зачестяват покрай празници и кампании за намаления

   Понякога търговците разчитат на недобрата информираност на потребителите, за да ги изкушат с неизгодна сделка

   Повишеното внимание и зачитането в "дребния" шрифт преди подписването на договор за кредит спестяват главоболия впоследствие