Какво се случва след подаване на жалба/сигнал?

След като подадете своята жалба по електронен път, тя ще бъде заведена с уникален входящ номер, който ще получите на електронната си поща.

При подаване на жалба лично в офис на Комисията за защита на потребителите ще получите веднага нейния входящ номер.

 

По входящия номер можете да направите справка за движението на Вашата жалба, като позвъните на телефона на КЗП в съответиня офис, към който сте насочили оплакването Ви.

 

Установеният от закона срок за разглеждане на жалбите е един месец. Когато приключи проверката по Вашия случай, ще бъдете уведомени за резултатите от нея по същия път, по който сте изпратили жалбата си.