Какво се случва след подаване на заявление?

Статусът на подадено електронно заявление може да бъде следено през списък с подадени през профила Ви заявления.

Къде се намира този списък? Необходимо е да влезете в потребителския си профил!

Тук своевременно можете да разберете статуса на подаденото от Вас заявление. Когато статусът е „Регистриран“, това означава, че подадените от Вас домейни и/или електронни адреси са вписани в регистъра и са защитени към датата на регистрация.

Обърнете внимание: Датата на подаване на заявлението е различна от датата на регистрация. Преди да бъде регистрирано заявлението Ви, то преминава през проверка за коректност от служител на КЗП.