Как се подава заявление?

1.    Подаване на Заявление за регистрация в регистъра на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения

Регистрацията в регистъра на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения, е електронна административна услуга, предлагана от администрацията на КЗП. Тази електронна административна услуга (ЕАУ) се заявява чрез подаването на електронно заявление през портала на КЗП.

Чрез подаването на заявление за регистрация в регистъра, представител на юридическо лице вписва самото юридическо лице в регистъра, заедно със списък на електронни адреси и домейни, собственост на юридическото лице. От датата на регистрация на това електронно волеизявление юридическото лице и списъкът с електронни адреси и/или домейни стават част от регистъра.

За подаване на заявлението, лицето представител трябва да притежава регистриран профил в портала на КЗП.

2.    Подаване на Заявление за промяна на регистрация в регистъра на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения

Регистрирано юридическо лице може да промени своята регистрация чрез подаването на електронно заявление за промяна на вече направена регистрация. Чрез електронната административна услуга за промяна на регистрация в регистъра, представител на юридическото лице може да промени списъка с електронни адреси и/или домейни, собственост на юридическото лице, на които лицето не желае да получава непоискани търговски съобщения.

За подаване на заявлението лицето представител трябва да притежава регистриран профил в портала на КЗП.

3.    Подаване на Заявление за заличаване на регистрация в регистъра на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения

Регистрация на юридическо лице и на неговите електронни адреси и/или домейни може да бъде заличена чрез подаване на електронно заявление за заличаване на регистрация в регистъра. Заличена регистрация може да бъде подновена чрез подаване на заявление за регистрация.

За подаване на заявлението лицето представител трябва да притежава регистриран профил в портала на КЗП.