Европейски стандартизиран информационен формуляр при предоставяне на кредити за недвижими имоти на потребители

Европейски стандартизиран информационен формуляр изтегли тук.