Електронна форма за подаване на жалба/сигнал.

Формата е за подаване само на НОВИ жалби и сигнали! Ако желаете да допълните подаден/а вече от Вас коректна/тен жалба/сигнал, изпращайте допълнителната информация на имейл info@kzp.bg. В поле „Относно“ на имейла въведете входящия номер на документа (жалба/сигнал) или датата на подаване.
Обща информация
Регионалният център е местоположението на закупуване на стоката/поръчване на услугата.

След избиране на регионален център жалбата Ви ще бъде изпратена за обработка към съответната регионална дирекция на КЗП. Жалби относно онлайн търговия и/или договори от разстояние се обработват само в център София (столица).
Данни за лицето подател на жалбата / сигнала
лични данни
Контакти
Пълен адрес
Срещу кого се подава жалбата/сигналът
Търговец
Задължително въведете или Адрес (седалище) или Адрес (управление).

Търговски обект
Оплаквания и искания
Ако жалбата или сигналът са свързани с електронна търговия, въведете в горното поле и интернет страницата, от която сте извършили поръчката.
Приложени документи
Прилагат се копия от документите, с които разполага жалбоподателя: договор, фактура, касова бележка, гаранционна карта, документи от сервиз и др. Позволените файлови формати са .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .rar, .zip, .txt, .jpg, .bmp, .gif, .tif
избери файл
добави още документи
Поле за проверка