Антикорупционна дейност

 

 

• Шестмесечен отчет 2021 КЗП.

Антикорупционен план 2021г.

Отчет Антикорупционен план 2020г.

• Шестмесечен отчет 2020 КЗП.

Антикорупционен план 2020г.

Отчет Антикорупционен план 2019г.

Шестмесечен отчет 2019 КЗП

Тримесечен доклад за 2019г.

Антикорупционен план на КЗП за 2019г.

Отчет на мерките по Антикорупционния план на КЗП за 2018г.

Шестмесечен отчет 2018 КЗП

Антикорупционен план 2018г.

Доклад за постъпилите в Комисия за защита на потребителите сигнали за грешки, нередности, измами, злоупотреби и други нарушения през 2020г.

Информация за Инспектората на Министерството на икономиката

Процедури за докладване при откриване на грешки, нередности, измами, злоупотреби и други нарушения в комисията за защита на потребителите

Вътрешни правила за Извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси

Обучение за противодействие на корупцията

Публичен регистър декларации