Антикорупционна дейност

 

 Шестмесечен отчет 2018 КЗП

• Антикорупционен план 2018г.

• Информация за постъпилите в Комисия за защита на потребителите сигнали за корупция през 2017г.

• Информация за постъпилите в Комисия за защита на потребителите сигнали за корупция през 2016г.

• Информация за постъпилите в Комисия за защита на потребителите сигнали за корупция през 2015г.

Информация за Инспектората на Министерството на икономиката

РЕГИСТЪР на получените сигнали за корупция и конфликт на интереси в Комисията за защита на потребителите през 2017г.

РЕГИСТЪР на получените сигнали за корупция и конфликт на интереси в Комисията за защита на потребителите през 2016г.

Процедури за докладване при откриване на грешки, нередности, измами, злоупотреби и други нарушения в комисията за защита на потребителите

 Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали за корупция

Обучение за противодействие на корупцията