Антикорупционна дейност

Етичност на държавния служител и противодействие на корупцията

• Информация за постъпилите в Комисия за защита на потребителите сигнали за корупция през 2016г.

• Информация за постъпилите в Комисия за защита на потребителите сигнали за корупция през 2015г.

Информация за постъпилите в Комисия за защита на потребителите сигнали за корупция през 2014г.

Информация за Инспектората на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

 

РЕГИСТЪР на получените сигнали за корупция и конфликт на интереси в Комисията за защита на потребителите през 2016г.

 

Процедури за докладване при откриване на грешки, нередности, измами, злоупотреби и други нарушения в комисията за защита на потребителите

 

Обучение за противодействие на корупцията