01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Заявления за "Достъп до обществена информация" се приемат в Дирекция „Административно обслужване, информационна политика и международно сътрудничество”.


Адрес:
гр.София 1000
пл.Славейков 4А, ет.4, стая 409
Тел.: 02 / 933 05 64, 93305 65
Факс: 02 / 988 42 18

Работно време
09:00 – 12:30
13:00 – 17:30

Обедна почивка от 12:30 до 13:00

Достъп до обществена информация в Комисията за защита на потребителите

Достъп до обществена информация в КЗП през 2014г.

Достъп до обществена информация в КЗП през 2013г.

Достъп до обществена информация в КЗП през 2012г.

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация

Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011г. на Министерството на финансите

 

Декларации на служителите на Комисия за защита на потребителите по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси


- Декларация по чл. 12, т. 1 за несъвместимост по смисъла на чл.5;

- Декларация по чл. 12, т. 2 за частни интереси;

- Декларация по чл. 12, т. 3 за настъпила промяна в обстоятелствата по т.1 и т.2;

- Декларация по чл. 12, т. 4 за частен интерес по конкретен повод.

 
22 
47 48
49 50   tbi info 55