01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Опасни стоки открити на българския пазар от КЗП

 Сред най-важните цели на потребителската защита е да бъде предпазен потребителят от възможно увреждане на здравето и живота при употребата на придобитите стоки. Разбира се, всяка стока може да бъде опасна ако се употребява не по предназначение или не се спазват дадените от производителя или търговеца указания за употреба. Срещу подобно безотговорно поведение законът не предвижда закрила. От такава може да се ползва единствено разумният потребител. Този, който използва стоката по предназначение, запознал се е с изискванията за експлоатация и ги спазва точно. ЗЗППТ въвежда два важни способа за защита срещу опасни стоки... още...

 
Образец на уведомление за стоки или услуги съдържащи риск за здравето и безопасността на потребителите

Obrazec 
 

Чл. 3. (1) Когато производителят, дистрибуторът или лицето, предоставящо услугата, знае или би трябвало да знае въз основа на информацията, с която разполага, и в качеството му на търговец, че стоката или услугата, която е пуснал на пазара, съдържа риск за здравето или безопасността на потребителите, той трябва незабавно, но не по-късно от 24 часа от узнаването, да уведоми компетентния контролен орган.
(2) Производителите, дистрибуторите или лицата, предоставящи услуги, изпращат уведомлението по ал. 1 до компетентните контролни органи
(3) Производителите, дистрибуторите или лицата, предоставящи услуги, са длъжни да информират компетентния контролен орган и когато съществува потенциален риск при използването на определена стока или услуга или когато рискът може да засегне само определена рискова група потребители.
(5)Уведомлението се подава в писмена форма по образец съгласно приложението.
(6) Уведомлението може да бъде направено по факс или чрез електронна поща.
(7) Производителите, дистрибуторите или лицата, предоставящи услуги, са длъжни да изпратят копие от уведомлението в срока по ал. 1 и на своите контрагенти.

Пълният текст на Наредбата за условията и реда за предоставяне на информация за стоки и услуги, които представляват риск за потребителите, и за реда за осъществяване на сътрудничество между производителите, дистрибуторите, лицата, предоставящи услуги, и контролните органи може да видите тук
 

УВАЖАЕМИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОРИ,


Преди да предложите продуктите си на потребителите, уверете се, че те са безопасни и отговарят на изискванията на съответстващите за продукта стандарти. Предоставяме нагледни помощни материали относно приложимите стандарти за някои групи стоки.


              


Mеждународно изтегляне на детски леглаВъзможни рискове от използването от деца на запалки с необичаен и атрактивен външен вид.
Съществува риск от изгаряния и пожар, поради това, че запалките са привлекателни за деца, особено на възраст под 51 месеца, тъй като по своя външен вид приличат на играчки или са предмети, които са атрактивни и развличат децата със звук, светлина или движение.
Запалките с необичаен външен вид са например запалки или специфични поставки на запалки, които по своя външен вид приличат на: герои от анимационни филми, играчки, пистолети, часовници, телефони, музикални инструменти, автомобили, човешко тяло или части от човешкото тяло, животни, храни или напитки, както и запалки, които възпроизвеждат музикални ноти, светят и изгасват или съдържат части, които се движат или притежават други развлекателни елементи.
Възможни опасности по отношение наличието на връзки и шнурове в облекла за най-рисковата група потребители „деца” – спортни комплекти, панталони, поли, блузи, детски бански костюми, рокли, пижами и т.н.
Облеклата, снабдени с връзки и/или шнурове, крият риск от удушаване или нараняване на децата, в зависимост от това дали са предназначени за връзване на гърба, в областта на врата, раменете, талията или долните краища на облеклата. Децата са най-рисковата група потребители, тъй като са неконтролируеми и има опасност, най-вече при използването на съоръжения за игра, каране на колело, катерене, пътуване в градския транспорт и др., връзките или шнуровете да се закачат за даден предмет. Последствията в такива ситуации могат да доведат до омотаване на връзките или шнуровете, спъване, падане и нараняване на тялото, задушаване. Според възрастовата група потребители, за които облеклата са предназначени (малки деца на възраст до 7г. или големи деца и юноши на възраст от 7г. до 14г.), има изисквания за дължината на тези връзки и шнурове, като в определени случаи, наличието на връзки и шнурове е недопустимо (облеклата за малки деца на възраст до 7г. не трябва да са проектирани и снабдени с връзки в качулката или в областта на врата).
Възможни рискове при използването на детски колички, несъответстващи на нормативно установените изисквания за безопасност.
Детските колички, които не отговарят на изискванията за безопасност, крият риск от нараняване, порязване или заклещване на пръстите на детето. Инциденти с такива колички могат да настъпят, когато например липсва спирачен механизъм при колелата. В тези случаи има опасност от загуба на контрол над количката, нейното преобръщане, в следствие на което детето може да получи сериозни наранявания, като охлузвания, натъртвания, дори счупвания по главата и тялото. В друга ситуация, при наличието на стърчащи остри ръбове от металната конструкция на количката (например болтове), съществува опасност от порязвания по различни части от тялото на детето. Риск от заклещване на пръстите на детето има при липсата на застопоряващ механизъм при сгъване на количката.
Възможен риск от несъответствие с изискванията за безопасност за стоките, имитиращи храни поради това, че макар че не са храни, имат такава форма, мирис, цвят, външен вид и размер, че може да се очаква потребителите, особено децата, да ги объркат с храна, в резултат на което да ги поставят в устата си, да ги смучат или да ги погълнат, което може да съдържа рискове за здравето и безопасността им и да причини например задушаване, отравяне, перфориране или запушване на храносмилателния тракт.
 
22 
47 48
49 50   tbi info 55