01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Проект – "Ефективно и ефикасно обслужване на потребителите на административни услуги на Комисията за защита на потребителите чрез подобряване на знанията и уменията на служителите". По оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013

 
22 
47 48
49 50   tbi info 55