01   04
05       10  
  13flag_bgflag_eng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

ПOДАВАНЕ НА ЖАЛБА

  Как да подадем жалба или сигнал в шест стъпки?

Уважаеми потребители,
Преди да пристъпите към съставянето и подаването на Вашата жалба, Ви съветваме да обърнете внимание на следното:

Изготвяне на жалбата
За да бъде образувано производство по разглеждане на Вашата жалба, тя трябва да съдържа следните задължителни реквизити:
  • Наименование на институцията, до която е адресирана
  • Вашите имена и адрес
  • Име и адрес на търговеца, срещу когото е жалбата
  • Вашият конкретно формулиран проблем/искане
  • Документи, удостоверяващи покупко-продажбата
Изпращане на жалбата
Препоръчваме Ви да ползвате електронната форма, поместена на сайта. Тя ще Ви улесни да изложите по-ясно обстоятелствата по съществуващия проблем и да следвате задължителните реквизити, за да окомплектовате жалбата си според изискванията на ЗЗП. Това ще позволи по-бързата реакция на КЗП по Вашата жалба, сигнал или предложение. За изпращане на жалби чрез електронната форма на сайта вече не се изисква електронен подпис. Когато ползвате електронната форма за изпращане на Вашата жалба, разгледайте картата на България и изберете града, в който се намирате. След това следвайте стриктно указанията за попълването на полетата, като не пропускате да прикачите всички документи, свързани със спора..
Разговорите към националния телефон 0700 111 22 се таксуват според
цените / тарифите на Вашия оператор към стационарни номера 0700 на БТК.
Справка за подадени жалби в гр. СОФИЯ гражданите могат да направят
всеки работен ден в часовете от 15:00ч. до 17:00ч. на тел.: 02/9330565

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
Адрес: пл. "Славейков" № 4А, ет. 3

При нарушаване на правата Ви, моля сигнализирайте - изберете на долната карта своя регионален център.

Видин Плевен Ловеч София Област София Перник Кюстендил Благоевград Пазарджик Смолян Габрово Велико Търново Стара Загора Хасково Русе Търговище Сливен Ямбол Шумен Бургас Варна Добрич Монтана Враца Пловдив Кърджали Разград Силистра

 

 ЗА УЧАСТИЕ В ПОМИРИТЕЛНА КОМИСИЯ 

 
22 
47 48
49 50   tbi info 55